Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, για την προσφορά τους στην περιοχή 7 υποτροφιών και συγκεκριμένα:

· 1 πλήρης –διετής- υποτροφία στο Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι

· 1 πλήρης –τριετής- υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων

· 5 πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι,

με κριτήρια:

α) να ανήκουν οι ίδιοι ή ο γονέας , ή τέκνο, ή σύζυγος στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία με γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας,

β) να είναι ορφανοί από έναν τουλάχιστον γονέα με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) να είναι γονείς ή τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ) να είναι γονείς ή τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας με παιδιά εκτός γάμου με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

ε) να έχουν φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό μικρότερο ή ίσο των 11.894 € με εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας,

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτηση (η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: www.pamth.gov.gr) με τα σχετικά δικαιολογητικά από την Τετάρτη 07/10/2015 έως την Δευτέρα 12/10/2015 από τις 7.00π.μ. έως τις 15.00μ.μ. ως εξής:

--Για την Π.Ε. Καβάλας : στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα Πληροφορίες τηλ. 2513 503357, 2510 291357.

--Για την Π.Ε. Δράμας : στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητήριο, Δράμα Πληροφορίες τηλ. 25213 51320.

--Για την Π.Ε Ξάνθης : στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητήριο Ξάνθη Πληροφορίες τηλ. 25413 50230.

--Για την Π.Ε. Ροδόπης : στην Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Υψηλάντη και Συμεωνίδου 1, Κομοτηνή, Πληροφορίες τηλ. 25313 54139.

--Για την Π.Ε. Έβρου : στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητήριο Δήμητρας 19, Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες τηλ. 25513 55329.

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν είναι:

· Αίτηση / σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας, Τηλέφωνα κινητό σταθερό κλπ και υποτροφία ή υποτροφίες που επιθυμούν να λάβουν)

· Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014 καθώς και φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε9.

· Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.

· Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

· Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης (λυκείου).

· Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ώστε να αποδεικνύεται ότι κατοικεί στην Περιφέρεια.

Για τα λοιπά κοινωνικά κριτήρια :

· Κάρτα ανεργίας γονέων (αν υπάρχει).

· Διαζευκτήριο ή αγωγή διαζυγίου και απόφαση επιμέλειας τέκνων (για μονογονεϊκές οικογένειες ).

· Φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% (αν υπάρχει).

 

Οτιδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης και κρίνει ότι θα θεωρηθεί χρήσιμο κατά την επιλογή του.

 

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα συγκεντρώσει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων για την τελική επιλογή τους.

 

Τέλος, τονίζεται ότι οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν την φοίτηση στους κύκλους σπουδών και όχι την κάλυψη εξόδων διαμονής και διατροφής.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών:

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Αθήνας: Πατησίων 31, τηλέφωνο 210 5279500

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Πειραιά: Φίλωνος 39, τηλέφωνο 210 4120714

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, τηλ. 210 9640117

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, τηλ. 2310 552406

Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600

Μediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατίας 2-4, 2310 287779

www.iek-xini.edu.gr

www.medcollege.edu.gr

www.keasxini.edu.gr