Εντός των επόμενων ημερών θα πάρουν αναδρομικά οι φοιτητές το στεγαστικό επίδομα των χιλίων πεντακοσίων  και δύο χιλιάδων ευρώ.

 

Εντός των επόμενων ημερών θα πάρουν αναδρομικά οι φοιτητές το στεγαστικό επίδομα των 1500-2000 ευρώ. Ταυτόχρονα αυξάνεται και το στεγαστικό επίδομα, που χορηγείται στους σπουδαστές των ΑΣΤΕ (σχολών τουρισμού)  και στους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ Τουρισμού όλης της χώρας από το ποσό των χιλίων (1.000) σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, με πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού.