Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες του έργου "Κατασκευής δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Υψηλής Ζώνης πόλης Καβάλας". Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης της ΔΕΥΑΚ αποκαταστάθηκε προσωρινό πρόβλημα και εξασφαλίσθηκε η ομαλή και απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 5.150.000 συν ΦΠΑ δηλαδή σύνολο 6.334.500 ευρώ, και συμβατικής αξίας, μετά την έκπτωση, 4.112.190,10 συν ΦΠΑ δηλαδή 5.057.93,82 ευρώ.

 

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού με την ολοκλήρωση του που τοποθετείται το καλοκαίρι του 2016 θα εξασφαλισθεί ένα νέο, σύγχρονο και άκρως λειτουργικό δίκτυο ύδρευσης στην ζώνη που προαναφέραμε.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι έως σήμερα εκτελέσθηκε έργο δαπάνης 2.188.757,53 ευρώ και υπολείπεται έργο αξίας 2.869.236,29 ευρώ βάσει του αρχικού προϋπολογισμού.

 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτρης Καζανίδης