Πρόστιμα συνολικού ύψους 4,3 εκατ. ευρώ για παράνομες συμφωνίες καθορισμού των τιμών ρυμούλκησης πλοίων στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Αττικής και της Καβάλας επέβαλε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

Οι συμφωνίες στις οποίες μετείχαν οι εταιρείες είχαν σκοπό την κατανομή αγοράς και τον καθορισμό τιμών (εκπτώσεων) στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης εμπορικών πλοίων στον λιμένα της Θεσσαλονίκης και στους λιμένες της Αττικής και της Καβάλας.

 

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν με τη διαδικασία της διευθέτησης διαφορών στο πλαίσιο της οποίας επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραδέχονται, εκούσια και ανεπιφύλακτα, τη συμμετοχή τους σε οριζόντια εξ αντικειμένου παράνομη σύμπραξη και διευκολύνουν, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται μείωση του προστίμου κατά 15% υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις διευθέτησης διαφοράς που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις:

 

«ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ»

 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΑ»,

 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ»,

 

«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MEGATUGS ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ»

 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΖΟΥΡΟΥ»,

 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ - ΖΟΥΡΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ & ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ»,

 

«ΒΕΡΝΙΚΟΣ - ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ - ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ»,

 

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ»,

 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΟΣ»

 

«ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

 

Οι συμφωνίες στις οποίες μετείχαν τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν ως σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα την κατανομή αγοράς και τον καθορισμό τιμών (εκπτώσεων) στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης εμπορικών πλοίων

 

α) στον λιμένα της Θεσσαλονίκης (τόσο φορτηγών πλοίων όσο και δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου),

 

β) στους λιμένες της Αττικής (δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου),

 

γ) στους λιμένες της Καβάλας (τόσο φορτηγών πλοίων όσο και δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου).