Ο Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας ανακοινώνει ότι προχωρά στη διαδικασία για την έκδοση του τέταρτου τεύχους του περιοδικού «νέο Υπόστεγο».

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται  να στείλουν προς δημοσίευση λογοτεχνικά κείμενα ενημερώνουμε ότι οι θεματικές είναι οι εξής:

 

-1η θεματική : Γυναίκα

 Δια μέσου των αιώνων με πολλούς αγώνες οι γυναίκες παγίωσαν τη θέση τους στην κοινωνία, στον εργασιακό τομέα, στον πολιτικό στίβο και στην οικογένεια. Σήμερα, χωρίς φυσικά να υποβαθμίζεται ο ρόλος τους σ΄αυτήν, πρωταγωνιστούν δραστηριοποιούμενες σε καθήκοντα πρώτης γραμμής.

 

Η πρόταση λοιπόν είναι κείμενα πεζά ή ποιητικά , δοκίμια και άρθρα που θα αναφέρονται στην πρώτη θεματική στον άξονα  Γυναίκα και εξουσία, Γυναίκα μητέρα, Γυναίκα και εργασία, Γυναίκα και επιστήμη, Γυναίκα και ζωή. 
Τα κείμενα (ποιητικά ή πεζά) δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση τις 600 λέξεις. Μπορούν να συνοδεύονται και από (αυθεντικό κατά προτίμηση) φωτογραφικό υλικό.

 

-2η θεματική: Ελεύθερη

Λογοτεχνικά κείμενα οποιασδήποτε θεματικής, επιστημονικές μελέτες, δοκίμια, φωτογραφίες, έργα τέχνης (φωτογραφίες τους με συγκεκριμένες προδιαγραφές).

Κάθε συμμετοχή να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό του γράφοντος μερικών σειρών μόνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση τα κείμενα να μην έχουν ήδη δημοσιευθεί .

 

Οι προς δημοσίευση φωτογραφίες να είναι υψηλής ανάλυσης.

 

Η αποστολή θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού [email protected] μέχρι 30/01/2023 (στο θέμα παρακαλούμε πολύ να αναγράφεται : κείμενο συμμετοχής στο 4ο τεύχος- θεματική : Γυναίκα / ελεύθερη)

 

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού θα αποφασίζει για τη δημοσίευση ή μη των κειμένων και οι επιμελητές της έκδοσης θα προσαρμόζουν τη μορφή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε να απευθύνεστε, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του περιοδικού, στη Συντακτική Επιτροπή.