γράφει ο

Κώστας Παπακοσμάς

 

Ιστορικές ψηφίδες στην αγαπημένη μας πόλη. Κάθε γωνιά, κάθε κτίριο, κάθε σημείο έχει την δική του ξεχωριστή ιστορία.

 

Αφορμή του σημειώματος, το έμβλημα της 20ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων “Μακεδονία” που περίτεχνα κοσμεί τον τοίχο του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Καβάλας.

 

Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στον Αύγουστο του 1949, ο εμφύλιος σπαραγμός μόλις έχει τελειώσει οι πληγές όμως είναι βαθιές. Με διαφορετικά συναισθήματα οι πολίτες βλέπουν τα γεγονότα.

 

Ο Στρατός έχει αναδιοργανωθεί με την βοήθεια , αρχικά των Εγγλέζων, και στη συνέχεια των Αμερικάνων και η παρουσία του είναι ιδιαίτερα έντονη στη Βόρεια Ελλάδα όπου κυριαρχεί ένα έντονο μετά εμφυλιακό κλίμα και ταυτόχρονα ψυχροπολεμικό.

 

Στην Καβάλα , την εποχή εκείνη, έχει την  έδρα της η 7η   Μεραρχία Πεζικού στεγάζεται, η διοίκηση της, στο κτίριο απέναντι από το Γυμνάσιο Αρένων (σημερινό πρώτο Γυμνάσιο στην οδό Κωνσταντινίδη Ποιητού).

 

Πολλοί οι στρατιώτες αλλά και οι Αξιωματικοί που υπηρετούν εδώ. Ανάγκη δημιουργίας και ενός χώρου σίτισης αλλά και ψυχαγωγίας των Αξιωματικών.

 

Οι στρατιωτικοί ζητούν αυτό να γίνει στο κέντρο της πόλης. Αναζητούν χώρο και απευθύνονται στον Δήμο Καβάλας. Ήδη έχουν βρει ένα δημοτικό οικόπεδο απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.

 

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου συντάσσει τα σχετικά σχέδια και ο τότε Δήμαρχος Μιχαήλ Λολίδης κάνει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου 265 τ. μ. . Στο εισηγητικό του σημείωμα αναφέρει ότι ο χώρος είναι μικρός αλλά περιβάλλεται από: “ελευθέρας επιφανείας ανηκούσης εις την Δ.Α.Π. δύναται δε μετά την παραχώρησιν υπο της Στρατιωτικής Αρχής να αιτηθή η τακτοποίησις του οικοπέδου ...”.

 

Χαρακτηριστικός όμως είναι και ο επίλογος της εισηγήσεως : “Δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω ότι η παραχώρισις οικοπέδου εις το σημείον τούτο δι ανέγερσιν μεγαλοπρεπούς κτιρίου και δη προοριζομενου δια τον Στρατόν ου μόνον είναι χειρονομία ευγενής απέναντι εκείνων εις τους οποίους οφείλεται ευγνωμοσύνη δια τας προς το Έθνος υπηρεσίας των, αλλά εξαιρετικώς εξυπηρετική των συμφερόντων της πόλεως, εις την οποίαν θα ανήκει το κτίριον τούτο και θα αποτελέσει κόσμημα κεντρικού συγκροτήματος αυτής, ανεξαρήτως του ζητήματος δημιουργίας και οικοδομικής εργασίας δια την πόλιν..”.

 

Δύο χρόνια μετά ο Δήμος Καβάλας με την 117η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου την  6η Φεβρουαρίου του 1951 εγκρίνει την δωρεάν χορήγηση νερού στην Στρατιωτική Λέσχη.