Στο Νέστο το ένα από τα πρώτα έργα άρδευσης με Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.

 

Πρόκειται για τη μεταφορά και διανομή νερού από το Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, προϋπολογισμού 244 εκατ. ευρώ (2,5 χρόνια  κατασκευή, 22,5 χρόνια  η περίοδος λειτουργίας), από το οποίο πρόκειται να αρδευτούν 50.000 στρ. σε πρώτη φάση και 200.000 στρ. στο τελικό στάδιο και να ωφεληθούν 5.000 και 20.000 αγρότες αντίστοιχα.

 

Πιο αναλυτικά, στην προκήρυξη του πρώτου αρδευτικού έργου με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» προχωρούν τις επόμενες ημέρες, οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού στον κάμπο της Θεσσαλίας (Καρδίτσα), που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και μέσω των οποίων αρδεύονται 115.000 στρέμματα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 164,2 εκατ. ευρώ, η συμμετοχή του δημοσίου θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης θα ανέλθει στα 25 έτη, εκ των οποίων 4 για την κατασκευή και τα υπόλοιπα για τη λειτουργία.

 

Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση άλλων δύο έργων από τα πρώτα οκτώ του προγράμματος ΣΔΙΤ:

 

- Φράγμα Μιναγιώτικο Πύλου (Μεσσηνία) και δίκτυο άρδευσης στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, προϋπολογισμού 141,8 εκατ. ευρώ (4 χρόνια η κατασκευή, 21 χρόνια η περίοδος λειτουργίας), μέσω των οποίων θα αρδευτούν 35.000 στρέμματα και θα ωφεληθούν 3.500 αγρότες.

 

- Μεταφορά και διανομή νερού από το Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, προϋπολογισμού 244 εκατ. ευρώ (2,5 χρόνια  κατασκευή, 22,5 χρόνια  η περίοδος λειτουργίας), από το οποίο πρόκειται να αρδευτούν 50.000 στρ. σε πρώτη φάση και 200.000 στρ. στο τελικό στάδιο και να ωφεληθούν 5.000 και 20.000 αγρότες αντίστοιχα.

 

Τα τρία έργα έχουν ήδη εγκριθεί από την διϋπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ.

 

Έως 90% το όφελος της εξοικονόμησης νερού

 

Το έργο των αρδευτικών δικτύων του Ταυρωπού επελέγη για την πρεμιέρα του προγράμματος «Ύδωρ 2.0», το αποκαλούμενο μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων των τελευταίων δεκαετιών, για λόγους τόσους πρακτικούς όσο και συμβολικούς:

 

- Τον βαθμό ωριμότητας.

 

- Τη σημασία του Θεσσαλικού κάμπου για τον αγροδιατροφικό τομέα στη χώρα, όπως και το γεγονός ότι είναι το διαμέρισμα με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό.

 

- Τη διαχειριστική ικανότητα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού των 7.000 αρδευτών – μελών, ο οποίος θεωρείται «υπόδειγμα» και μπορεί να αναλάβει με επάρκεια τη λειτουργία των νέων δικτύων, όπως ανέφερε στην επίσκεψή του στην Καρδίτσα προ ολίγων ημερών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς.

 

Με τα νέα δίκτυα το όφελος στην εξοικονόμηση νερού μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 90% συγκριτικά με σήμερα καθώς, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, κ. Θανάσης Μαρκινός σε στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) , που είχαν επισκεφθεί την περιοχή στα μέσα Ιουνίου, οι καλλιέργειες σήμερα αρδεύονται με τη μέθοδο της κατάκλισης, που ήταν προσφιλής μέθοδος για τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 αλλά είναι χαμηλής απόδοσης καθώς δεν ξεπερνά το 50%. Δηλαδή, στα 100 λίτρα νερού, τα φυτά απορροφούν λιγότερα από τα 50 λίτρα. Παράλληλα, δημιουργούνται και περιβαλλοντικά προβλήματα, με αιχμή τη νιτρορύπανση.

 

Με το σύγχρονο κλειστό δίκτυο που θα κατασκευαστεί, οι απώλειες κατά τη μεταφορά του νερού εκμηδενίζονται, ενώ οι παραγωγοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν καινούργια συστήματα άρδευσης, όπως η στάγδην άρδευση, στα οποία η απόδοση ανέρχεται στο 95%, δηλαδή από τα 100 λίτρα νερού τα φυτά απορροφούν τα 95.

 

Δείκτες εύλογης κατανάλωσης – κίνητρο για οικονομία

 

Μετά την ολοκλήρωση των έργων η διαχείριση του αρδευτικού νερού θα παραμείνει στους ΤΟΕΒ, οι οποίοι θα εισπράττουν τα τέλη άρδευσης από τους παραγωγούς – αρδευτές, ενώ τις πληρωμές διαθεσιμότητας αναλαμβάνει ο προϋπολογισμός, όπως έχει επισημάνει ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

 

Όμως, οι ιδιώτες που θα κατασκευάσουν τα αρδευτικά έργα με ΣΔΙΤ και θα αναλάβουν τη συντήρηση (ελαφριά και βαριά) και τη λειτουργία τους για 25 χρόνια, μέσω του κέντρου ελέγχου θα κατευθύνουν το νερό με τρόπο βιώσιμο ώστε κάθε αρδευτής να λαμβάνει τις ποσότητες που χρειάζονται με βάση την καλλιέργειά του, εάν, για παράδειγμα, πρόκειται για δενδρώδεις ή αροτραίες. Θα θεσπιστούν δηλαδή δείκτες εύλογης κατανάλωσης ανάλογα την καλλιέργεια, με πρόβλεψη για αύξηση της κατανάλωσης όταν απαιτείται (υψηλές θερμοκρασίες).

 

Με το νέο σύστημα υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν σημαντικά οι ΤΟΕΒ τόσο μέσω της εξοικονόμησης νερού και των νέων καινοτόμων συστημάτων όσο και μέσω του εκμηδενισμού των στρατηγικών κακοπληρωτών, που υπολογίζονται στο 30% του συνολικού αριθμού των αρδευτών.

 

πηγή: powergame.gr