Εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Σύμφωνα με τον πίνακα:

 

 

Δήμος Καβάλας: 169 άτομα (506 ώρες)

 

Δήμος Παγγαίου: 37 άτομα (110 ώρες)

 

Δήμος Νέστου: 34 άτομα (102 ώρες)

 

Δήμος Θάσου: 17 άτομα (51 ώρες)

 

Σύνολο Π.Ε. Καβάλας και Π.Ε. Θάσου: 257 θέσεις.

 

Π.Ε. Σερρών: 246 θέσεις

 

Π.Ε. Δράμας: 185 θέσεις

 

Π.Ε. Ξάνθης: 216 θέσεις

 

Π.Ε. Ροδόπης: 178 θέσεις

 

Π.Ε. Έβρου: 262 θέσεις

 

Οι εγκρίσεις που χορηγούνται με την παρούσα ΠΥΣ, αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων.

 

Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Για την πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις θα καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων–προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.