Συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν ότι η συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί νέα συστήματα παραγωγής που να συνδυάζουν την φυσική παραγωγή με την καινοτομία και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό τους, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς.

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Τετάρτη 6 Ιουλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, το mini conference στο πλαίσιο του προγράμματος  «Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών (allCUTE) Erasmus+» (PROJECT NUMBER: 2020-1-BG01-KA202-079042).

 

Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν το τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μαζί με το Επιμελητήριο Καβάλας, ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Θεματολογία του συνεδρίου ήταν η αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης, με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων των τεχνικών και μηχανικών, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.          

 

Συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν ότι η συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί νέα συστήματα παραγωγής που να συνδυάζουν την φυσική παραγωγή με την καινοτομία και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό τους, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς.

 

Απαιτούν νέες υβριδικές ομάδες «ανθρώπων-μηχανών», όπου οι τεχνικοί και οι μηχανικοί θα πρέπει να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να προσομοιώνουν γραμμές παραγωγής, να συντονίζουν ρομπότ, να διαγιγνώσκουν και να επισκευάζουν πολύπλοκα αυτοματοποιημένα συστήματα.

 

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι τα στελέχη της βιομηχανίας θα πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω νέες πραγματικότητες, να  τις «σωστές» γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από το νέο βιομηχανικό περιβάλλον, να αποκτήσουν ειδίκευση, με αποτέλεσμα να μην περιορίζονται οι προοπτικές απασχολησιμότητας και η πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.

 

Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gabrovo της Βουλγαρίας και στη σύμπραξη συμμετέχουν επίσης, το Gdansk University of Technology της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Νις της Σερβίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Νις στη Σερβία, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Gdansk και η Trakia Economic Zone με έδρα το Plovdiv της Βουλγαρίας.

 

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καβάλας κ. Αλέξης Πολίτης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αλιευτικής Πολιτικής ΑΜΘ κ. Ανδρέας Καραγεώργης, ο Ειδικός Σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ σε θέματα Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών και μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Κίμων Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Αν. Μακεδονίας κ. Ζαφείρης Μυστακίδης, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης προγραμματισμού Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας Δήμου Καβάλας κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ Καβάλας και  Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Παύλος Τσουμάκης, η Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου κα. Έλενα Σαμουρκασίδου, η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου Καβάλας και Υπεύθυνη του προγράμματος Enterprise Europe Network κα. Σούζη Μαυρομμάτη, ο Διευθυντής του ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Καβάλας κ. Αθανάσιος Καψιτίδης, ο Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου Καβάλας κ. Στέφανος Ναλμπάντης, ο Μεταπτυχιακός φοιτητής Erasmus στο ΔΙΠΑΕ κ. Dragomir Vasile Balota, ενώ για την εκδήλωση έστειλε χαιρετισμό και ο βουλευτής ΠΕ Καβάλας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης.

 

Μάρκος Δέμπας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας

 

Ιάκωβος Φαντίδης

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΔΙΠΑΕ

 

(δελτίο Τύπου)