Παράταση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση των οχημάτων στον κόμβο του Αγίου Ανδρέα στον Δήμο Παγγαίου.

 

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 22 Ιουνίου και αφορούν την κατασκευή πλευρικών διοδίων.

 

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας:

 

«Αποφασίστηκε η παράταση ισχύος μέχρι 22-06-2022 της με α/α «3» απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ημερομηνία κατά την οποία θα αρθούν όλοι οι περιορισμοί που αφορούν τον κόμβο, λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2501/1/253-πγ από 14-02-2022 απόφασή μας.

 

Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας».