Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει τη θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

 

Η θέση περιλαμβάνει τις παρακάτω Οργανικές Μονάδες:

 

 Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών

 

 Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

 Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

 

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη