Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του δικτύου στήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, διοργανώνει ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στα πλαίσια του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Η υλοποίηση του σεμιναρίου έχει θέμα: «Νέο Καθεστώς ηλεκτρονικών προμηθειών και συμβάσεων Δημοσίου: Θεσμικό Πλαίσιο, Επιχειρησιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή», το οποίο θα είναι διάρκειας 12 εκπαιδευτικών ωρών – διημερίδα και θα πραγματοποιηθεί εντός Σαββατοκύριακου στο Επιμελητήριο Καβάλας.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Μάριος Σκορδάς – Διευθυντής Διαχείρισης Έργων Ηλεκτρονικής             Διακυβέρνησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Decision Support Systems.

Για το εν λόγο σεμινάριο το Επιμελητήριο θα καλύψει το 50% του κόστους συμμετοχής. Σημειώνεται ότι για τους συμμετέχοντες υπάρχει κόστος συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 50,00 € για τα μέλη του Επιμελητηρίου. (Τακτοποιημένες οικονομικά συνδρομές έως και έτους 2015)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εν λόγω σεμινάριο συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση συμμετοχής. Λήξη προθεσμίας αιτήσεων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. Υπάρχουν περιορισμένες θέσεις συμμετοχής.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο τηλ. 2510 222212, αρμόδια κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) κα. Α. Μάρκου (εσωτ. 21) e-mail:[email protected], website: www.kcci.gr