Λαϊκή Ενότητα Καβάλας:Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ (πρώην Β.Φ.Λ ΑΕ) είναι μια από τις ελάχιστες εναπομείνασες βαριές βιομηχανίες στην Ελλάδα και το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής Λιπασμάτων στη χώρα μας.

Η κατάτμηση της εταιρείας σε δύο τμήματα, σε αυτό της παραγωγής και σε χωριστή εταιρεία πώλησης, ήταν στα σχέδια του επιχειρηματία εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, αποτελεί ένα  περεταίρω βήμα υποβάθμισης του εργοστασίου, το οποίο φυσικά και δε μπορεί να είναι βιώσιμο μόνο με την παραγωγική μονάδα, χωρίς την εμπορία.

Η Λαϊκή Ενότητα πιστεύει ότι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, αλλά και της ελληνικής οικονομίας στο σύνολο της, απαιτεί μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κύρια χαρακτηριστικά την δημόσια ιδιοκτησία και τον κοινωνικό έλεγχο στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας . Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η εθνικοποίηση του εργοστασίου λιπασμάτων.