«Πράσινο φως» έδωσε η Αποκεντρωμένη Μακεδονίας Θράκης στον Δήμο Καβάλας, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Καπνεργάτη λόγω των έργων ανάπλασης που πραγματοποιούνται.

 

Αφορά τις κυκλοφοριακές στη ζώνη που αναπτύσσεται από την οδό Κασσάνδρου έως την οδό Αβέρωφ και από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου και την οδό Ομονοίας έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται με προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από το εναπομείναν ελεύθερο οδόστρωμα.

 

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μέχρι την ημερομηνία περαίωσης του έργου.

 

Μετά το πέρας των εργασιών και της ισχύος της παρούσης, η σήμανση θα αποσυρθεί, οπότε η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

 

Αρμόδιος φορέας για τη σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.