Μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που φέρνουν αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του Λιμένα εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.

 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου με την υλοποίησή τους, να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής.

 

Οι αλλαγές

 

- Δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στην οδό Δημητριάδη, σε σχέση με όλες τις οδούς που τέμνονται με αυτή.

 

- Δίνεται προτεραιότητα στις κάθετες οδούς, που συνδέουν την παραλιακή οδό με την οδό Δημητριάδη, σε σχέση με τις παράλληλες προς την παραλιακή οδό.

 

- Δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της Περιφερειακής οδού και επί της βοηθητικής οδού μονής κατεύθυνσης, σε σχέση με όλες τις οδούς που τέμνονται με αυτές, και εμποδίζεται η κίνηση των οχημάτων αντίθετα στη βοηθητική οδό μονής κατεύθυνσης.

 

- Κατά μήκος της οδού που συνδέει την οδό Δημητριάδη με την περιφερειακή οδό, στις νησίδες εμποδίζεται η κίνηση των οχημάτων αντίθετα στα ρεύματα που διαχωρίζονται από τις νησίδες, καθώς και οι αναστροφές επί της συγκεκριμένης οδού στα σημεία όπου διακόπτονται οι νησίδες.

 

- Δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της οδού που συνδέει την οδό Δημητριάδη με την περιφερειακή οδό, σε σχέση με όλες τις οδούς που τέμνονται με αυτή, και εμποδίζεται η κίνηση αντίθετα στο ρεύμα για τα οχήματα που εισέρχονται στην οδό από τη διασταύρωση που τέμνεται στη μέση από τη διαχωριστική νησίδα.

 

- Δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της οδού Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, σε σχέση με όλες τις οδούς που τέμνονται με αυτή.

 

- Δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της οδού Θεαγένους ,σε σχέση με όλες με οδούς που τέμνονται με αυτή.

 

- Μονοδρομείται το τμήμα της οδού Πιέρ ντε Βαμπέζ από τη διασταύρωση με την οδό Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής έως τη διασταύρωση με την οδό Θεαγένους. Ο μονόδρομος θα έχει κατεύθυνση προς την οδό Θεαγένους.

 

- Δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της οδού Πιέρ Ντε Βαμπέζ, σε σχέση με όλες τις οδούς που τέμνονται με αυτή.

 

- Απαγορεύεται η είσοδος των οχημάτων στην οδό Ηρακλείου από την οδό Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.

 

- Μονοδρομείται το τμήμα της οδού 18ης Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την Παραλιακή οδό έως τη διασταύρωση με την οδό Δημητριάδη. Ο μονόδρομος θα έχει κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Δημητριάδη.

 

- Μονοδρομούνται οι οδοί γύρω από το Μουσείο ήτοι τμήμα των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Παύλου Μελά και της οδού από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου έως το παλιό λιμάνι. Το τμήμα της οδού Παύλου Μελά θα έχει κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με τις οδούς Θεαγένους και Μ. Αλεξάνδρου, η οδός από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου προς το λιμάνι θα έχει κατεύθυνση προς το Ναό και το τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου θα έχει κατεύθυνση προς το λιμάνι.

 

- Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση έμπροσθεν των τριών εισόδων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θάσου.

 

- Απαγορεύεται η στάθμευση σε τμήμα της οδού Θεαγένους.

 

Η έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ορίζεται με την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). Αρμόδιος φορέας για τη σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης των υπό παρέμβαση οδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.