Την Μεγάλη Δευτέρα (18/4) και την Μεγάλη Τρίτη (19/4) θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κασσάνδρου, για το τμήμα της από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου, μέχρι το ύψος της Ροζ Καπναποθήκης, για την εκτέλεση εργασιών ερευνητικών τομών επί του οδοστρώματος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή πλατείας Καπνεργάτη». 

 

Για Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη: 

 

-Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Κασσάνδρου, για το τμήμα της από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι την Ροζ Καπναποθήκη και για το χρονικό διάστημα από την Μ. Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. και μέχρι το Μ. Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ.

 

-Απαγόρευση στάσης - στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Κασσάνδρου για το τμήμα της από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι την Ροζ Καπναποθήκη και για το χρονικό διάστημα από την Μ. Δευτέρα 18.04.2022 και ώρα 07:00 π.μ. και μέχρι τη Μ.Τρίτη 19.04.2022 και ώρα 07:00 μ.μ.

 

Τί θα ισχύει από τέλη του μήνα: 

 

Από την Τετάρτη 27 Απριλίου και εφεξής θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κασσάνδρου για το τμήμα της από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι το ύψος της Ροζ Καπναποθήκες, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή πλατείας Καπνεργάτη».

 

Συγκεκριμένα θα ισχύουν τα παρακάτω: 

 

-Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Κασσάνδρου για το τμήμα της από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι την Ροζ Καπναποθήκη και για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη (27.04) και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του υπόψη τμήματος.

 

-Απαγόρευση στάσης - στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Κασσάνδρου για το τμήμα της από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι την οδό Κύπρου και για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 27.04.2022 και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών

του υπόψη τμήματος. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το τμήμα της οδού Κασσάνδρου, αποτελεί τμήμα του εργοταξίου του έργου και κατά συνέπεια οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

 

(Δήμος Καβάλας)