«Αιχμάλωτοι» είναι οι συμμετέχοντες, πολλοί και από την Καβάλα, στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), χάνοντας την ευκαιρία να πιάσουν δουλειά σε θέσεις του Δημοσίου, καθώς το πτυχίο (από ΙΕΚ ή ΣΕΚ)τους δεν έχει πιστοποίηση και δεν αναγνωρίζεται. 

 

Αυτό, διότι όπως περιγράφει στον KavalaNews 102.8 ο Γιώργος Καλαϊτζόγλου, δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη τα αποτελέσματα για την τελευταία εξεταζόμενη περίοδο και έτσι οι υποψήφιοι αποκλείονται από τους τρέχοντες διαγωνισμούς προσλήψεων, που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 7η Απριλίου 2022.

 

Για παράδειγμα, στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα τα αποτελέσματα για την τελευταία εξεταζόμενη περίοδο του 2021 και έτσι οι υποψήφιοι και -εν δυνάμει- επιτυχόντες αποκλείονται από τους τρέχοντες διαγωνισμούς προσλήψεων του Υπουργείου Πολιτισμού, που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 7η Απριλίου 2022.

 

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις στην εν λόγω ειδικότητα πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα στις 27 Νοεμβρίου 2021 και έκτοτε ο ΕΟΠΠΕΠ τηρεί σιγήν ιχθύος, ενώ η διαδικασία για όλες τις εξεταζόμενες ειδικότητες έχει ολοκληρωθεί από τις 16 Ιανουαρίου 2022.

 

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ που είχε εκδοθεί τότε, επισημαίνεται: «Οι εξετάσεις πιστοποίησης ΙΕΚ και ΣΕΚ διενεργήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), σε έξι Σαββατοκύριακα, για την αξιολόγηση θεωρητικού και πρακτικού μέρους 170 ειδικοτήτων των 9.948 αποφοίτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, σε ολόκληρη χώρα».