Στους Δήμους του νομού Καβάλας θα δοθούν 186.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών ως ενίσχυση για θέματα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

 

Τί παίρνει ο κάθε Δήμος: 

 

Δήμος Παγγαίου: 57.000 ευρώ

 

Δήμος Θάσου: 49.000 ευρώ

 

Δήμος Καβάλας: 42.000 ευρώ

 

Δήμος Νέστου: 38.000 ευρώ

 

Η ανακοίνωση του υπουργείου: 

 

"Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση των περισσοτέρων δήμων της χώρας για θέματα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

 

Την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 16,91 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) στους Δήμους της χώρας για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας υπέγραψε ο Αν??πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας.

 

Επιπροσθέτως, με ξεχωριστή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, επιχορηγούνται – για τον ίδιο σκοπό, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους– και οι Σύνδεσμοι Δήμων της Αττικής, με το ποσό του 1,49 εκατ. ευρώ.

 

Η κατανομή θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, καθώς και με περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.

 

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:

 

- εκτέλεση έργων, εργασιών και προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων

 

- συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες

 

- υλοποίηση προληπτικών μέτρων

 

- ενίσχυση εθελοντικών δράσεων

 

- θέματα προμήθειας εξοπλισμού

 

- λειτουργικά έξοδα – κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων / μηχανημάτων έργου".