Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (Ο.Ε.Β.Ε.) Ν. Δράμας ενημερώνει τα μέλη της ότι πρόσφατη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου υποχρεώνει τον Ο.Α.Ε.Ε. να θεωρήσει τα βιβλιάρια υγείας ασφαλισμένων του, που έχουν οφειλές μέχρι την οριστική έκδοση απόφασης επί της προσφυγής τους.

Ειδικότερα, μετά από σειρά ενεργειών του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας και την προσφυγή στη Δικαιοσύνη 49 μελών του, επετεύχθη η έκδοση της υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία το Δικαστήριο υποχρεώνει τον Ο.Α.Ε.Ε., να θεωρεί προσωρινώς (έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής) τα βιβλιάρια υγείας καθενός από τους αιτούντες, ώστε να δικαιούνται αυτοί πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η υγεία των αιτούντων από τη μη θεώρηση των βιβλιαρίων τους, τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία είναι δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τα εισοδήματά τους, έκρινε ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να υποχρεωθεί ο Ο.Α.Ε.Ε. στην ασφάλιση των βιβλιαρίων τους, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι αυτοί οφείλουν τις εισφορές τους προς τον Ο.Α.Ε.Ε. και ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, ότι το Δικαστήριο υποχρεώνει τον ΟΑΕΕ στην θεώρηση των βιβλιαρίων των αιτούντων, όχι μόνο για το τρέχον ασφαλιστικό έτος, αλλά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής τους, τουλάχιστον δηλαδή για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από σήμερα.

Η παραπάνω απόφαση δικαιώνει όχι μόνο τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας αλλά και τους χιλιάδες επαγγελματίες – ανασφάλιστους του ΟΑΕΕ και  ανοίγει τον δρόμο στους Εμπορικούς Συλλόγους, τα Επιμελητήρια και τις Ο.Ε.Β.Ε. όλης της χώρας για νέες αγωνιστικές διεκδικήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας ήδη έχουν κατατεθεί από τα τέλη του 2014, ομαδικές προσφυγές επαγγελματιών της περιοχής μας κατά του Ο.Α.Ε.Ε. για τις οποίες εκκρεμεί η εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, διεκδικώντας –μεταξύ άλλων– αναπροσαρμογή του ύψους των εισφορών και σύνδεση με το εισόδημα του ασφαλισμένου, ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανεξαρτήτως οφειλών, αφαίρεση των οφειλών από εισφορές για υγεία/ασθένεια και περίθαλψη για το χρονικό διάστημα που ο Ο.Α.Ε.Ε. αρνούνταν  την σφράγιση βιβλιαρίων λόγω οφειλών, καθώς και αφαίρεση υπέρογκων προσαυξήσεων οφειλών.

 

 

 

   Ο Πρόεδρος                                                                        

Όθων Μουρμούρης                                                               

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Δρουγούτης