Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 2.02 «Study visit» της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» και της επιδίωξης της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Νέο Εμπόριο» για μεταφορά όσο το δυνατό περισσότερων διεθνών εμπειριών σχετικά με το Νέο Εμπόριο, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια», σε συνεργασία με το Δήμο Νυρεμβέργης, σχεδίασε και υλοποίησε επίσκεψη μελέτης (study visit) 15μελούς ελληνικής αποστολής στη Νυρεμβέργη, από τις 14 έως τις 17 Ιουνίου 2015.

          Στην αποστολή συμμετείχαν 11 ωφελούμενοι και 4 μέντορες της Δράσης οι οποίοι επισκέφθηκαν «καλές πρακτικές», ήτοι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς εμπορίου και εφαρμόζουν καινοτόμους τρόπους διοίκησης, οργάνωσης, παραγωγής και διανομής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η αποστολή ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα προβλήματα που συνάντησαν και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετώπισαν.

          Στο πλαίσιο της Δράσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις παρακάτω επιχειρήσεις και οργανισμούς:

  • STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, εταιρεία κατασκευής και πώλησης οργάνων γραφής για επαγγελματίες, μαθητές, καλλιτέχνες, μηχανικούς κ.α.
  • NEXUS II e.V., συμβουλευτική εταιρεία που υποστηρίζει και συνοδεύει νέους επιχειρηματίες σε όλες τις φάσεις μιας υπό σύστασης εταιρείας.
  • KLEE-CENTER GmbH, δημοτική θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων.
  • BARTHELME GmbH & Co. KG, επιχείρηση ολοκληρωμένων λύσεων φωτισμού (LED και συμβατικού).
  • IGZ Innovations- und Gründerzentrums Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH, κέντρο καινοτομίας νέων επιχειρήσεων.

          Πέραν από τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν και στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Νυρεμβέργης. Συγκεκριμένα με τους εξής:

•        κ. Silvie Preusser, Υποδιευθύντρια του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Νυρεμβέργης

•        κ. Beate Kreisler, Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Νυρεμβέργης - Υπεύθυνη Αδελφοποίησης με την πόλη της Καβάλας

•        κ. Luis Prada, Υπεύθυνο Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Second Chance – From Industrial Use to Creative Impulse» του Τμήματος Πολιτισμού και Αναψυχής του Δήμου Νυρεμβέργης

•        κ. Αλέσικ Αλίκη, Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Νυρεμβέργης και πρώην Διευθύντρια του Ελληνικού Προξενείου

•        κ. Ξώγνο Σωτήρη, Πρόεδρο του συλλόγου «ΦΙΛΟΣ».