Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης διαβίβασε στη Βουλή τα στοιχεία για τους θανάτους λόγω Covid ανά δήμο, τη διετία 2020-2021.

 

Τα στοιχεία των θανόντων ανά δήμο το 2019, αφορούν τον αριθμό των θανόντων ανά Δήμο το 2020 και το 2021, χωρισμένους σε δυο κατηγορίες, ήτοι, θανόντες από covid-19 και θανόντες από άλλα αίτια.

 

Δήμος Καβάλας

 

Αριθμός θανάτων 2019: 789

 

Αριθμός θανάτων 2020: 965

 

Αριθμός θανάτων 2021: 947

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 76

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 108

 

Δήμος Θάσου

 

Αριθμός θανάτων 2019: 200

 

Αριθμός θανάτων 2020: 190

 

Αριθμός θανάτων 2021: 221

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 3

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 25

 

Δήμος Παγγαίου

 

Αριθμός θανάτων 2019: 505

 

Αριθμός θανάτων 2020: 606

 

Αριθμός θανάτων 2021: 597

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 33

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 59

 

Δήμος Νέστου 

 

Αριθμός θανάτων 2019: 353

 

Αριθμός θανάτων 2020: 391

 

Αριθμός θανάτων 2021: 459

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 31

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 52

 

Δήμος Δράμας 

 

Αριθμός θανάτων 2019: 649

 

Αριθμός θανάτων 2020: 873

 

Αριθμός θανάτων 2021: 851

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 93

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 74

 

Δήμος Ξάνθης 

 

Αριθμός θανάτων 2019: 530 

 

Αριθμός θανάτων 2020: 619 

 

Αριθμός θανάτων 2021: 695

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 42

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 114

 

Δήμος Κομοτηνής

 

Αριθμός θανάτων 2019: 718

 

Αριθμός θανάτων 2020: 800

 

Αριθμός θανάτων 2021: 833

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 37 

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 59 

 

Δήμος Αλεξανδρούπολης

 

Αριθμός θανάτων 2019: 795 

 

Αριθμός θανάτων 2020: 813

 

Αριθμός θανάτων 2021: 859 

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 27

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 72 

 

Δήμος Σερρών 

 

Αριθμός θανάτων 2019: 892 

 

Αριθμός θανάτων 2020: 988

 

Αριθμός θανάτων 2021: 1021

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 94 

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 159 

 

Δήμος Θεσσαλονίκης

 

Αριθμός θανάτων 2019: 3.543 

 

Αριθμός θανάτων 2020: 4.007 

 

Αριθμός θανάτων 2021: 4.230 

 

Θάνατοι λόγω covid 2020: 346 

 

Θάνατοι λόγω covid 2021: 686 

 

Τα κριτήρια

 

Όπως επισημαίνει ο κ. Βορίδης σε απάντηση ερώτησης της βουλευτού του ΜέΡΑ25 Μαρίας Απατζίδη, τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Υποσύστημα Ληξιαρχείου του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» βάσει των εξής κριτηρίων:

 

Ελήφθησαν υπόψη οι οριστικοποιημένες και μη διαγραμμένες Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου.

 

Ο δήμος προκύπτει από τον δήμο στον οποίο υπάγεται το Ληξιαρχείο σύνταξης της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

 

Ως κριτήριο αναζήτησης έχει τεθεί η ημερομηνία θανάτου.

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται θάνατοι που έχουν καταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ή στα ελληνικά προξενεία (θάνατοι Ελλήνων στο εξωτερικό).

 

Η περιγραφή της αιτίας θανάτου στο Πληροφοριακό Σύστημα προκύπτει από το πιστοποιητικό θανάτου και είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου και όχι λίστα τιμών, οπότε ο εντοπισμός των θανάτων λόγω covid-19 πραγματοποιήθηκε με αναζήτηση κρίσιμων λεκτικών, όπως «COVID», «SARS», «COV2», «ΣΑΡΣ», «ΚΟΡΩΝ» κ.λπ. εντός του πεδίου «αιτία θανάτου».

 

Η κ. Απατζίδη, σε αίτηση κατάθεσης εγγράφων, επικαλείτο πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι θάνατοι πολιτών και τα αίτια στα οποία οφείλονται καταγράφονται σε ειδικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται το υπουργείο Εσωτερικών. Ζητούσε να διαβιβαστούν στη Βουλή τα στοιχεία για τον αριθμό των θανόντων ανά δήμο το 2019, τον αριθμό των θανόντων ανά δήμο το 2020 και το 2021, χωρισμένους σε δυο κατηγορίες, ήτοι, θανόντες από covid-19 και θανόντες από άλλα αίτια.

 

Στο πλαίσιο της απάντησής του ο υπουργός Εσωτερικών απέστειλε στη Βουλή και τον αριθμό των θανάτων, ανά δήμο κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021.