Με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε η 1η τακτική δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του 2022 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Δόθηκαν συνολικά 121.543.143,28 ευρώ στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.

 

Τα χρήματα, προέρχονται από τα χρήματα των ΟΤΑ και δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη πρώτη δόση για το νέο έτος.

 

Το ποσό τακτικής μηνιαίας ενίσχυσης: 

 

Περιφέρεια ΑΜΘ: 512.000 ευρώ αποδοτέο 485.712,04. 

 

Δήμος Καβάλας: 838.746,83 ευρώ αποδοτέο 838.746,83. 

 

Δήμος Παγγαίου: 344.606,67 ευρώ αποδοτέο 332.621,49. 

 

Δήμος Νέστου: 264.510,83 ευρώ αποδοτέο 254.101,29. 

 

Δήμος Θάσου: 155.725,08 ευρώ αποδοτέο 155.725,08. 

 

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.