Άρχισε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ η οποία περιλαμβάνει 1.468 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 

ΔΕΙΤΕ την προκήρυξη κάνοντας κλικ ΕΔΩ

 

Για το νομό Καβάλας προκηρύχθηκαν 23 θέσεις στο συγκεκριμένο διαγωνισμό που στο σύνολό τους εντάσσονται μόνο στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ & ΤΕ). Αναλυτικά οι θέσεις παρακάτω

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία άρχισε στις 20 Ιανουαρίου και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

 

 

Η κατανομή των 23 θέσεων 

στους ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΕ Διοικητικού – 1 θέση 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση 

ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση 

ΤΕ Πληροφορικής – 1 θέση 

4 θέσεις 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών – 2 θέσεις 

ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού – 1 θέση 

ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση 

4 θέσεις 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση 

ΠΕ Γεωπόνων – 1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση 

ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού – 1 θέση 

5 θέσεις 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

ΠΕ Δασολόγων – 1 θέση

ΠΕ Διοικητικών – 1 θέση 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση 

ΠΕ Μηχανικών Πολεοδομίας – 1 θέση 

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας – 1 θέση 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση 

6 θέσεις 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνος – 1 θέση ΠΑ

ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνίατρος – 3 θέσεις ΠΑ

4 θέσεις στην Καβάλα 

+πολλές σε Ξάνθη – Ροδόπη - Έβρο