Ο Δήμος Καβάλας από τις αρχές Ιανουαρίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάθεσε σε ειδικό μηχανικό την καταγραφή όλων των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Καβάλας.

Η καταγραφή που ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου περιελάμβανε τον κατασκευαστικό έλεγχο όλων των παιδικών χαρών και ειδικότερα των παιχνιδιών από τις οποίες απαρτίζονται. Ο μηχανικός κατάγραψε και φωτογράφισε ένα προς ένα όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν σε κάθε παιδική χαρά και διατύπωσε τις παρατήσεις του αναφορικά με τις βελτιωτικές και επισκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν.

 

Η ολοκληρωμένη αυτή δουλειά έδωσε τη δυνατότητα στο Δήμο Καβάλας να γνωρίζει πλέον επακριβώς ποιες παιδικές χαρές είναι απόλυτα ασφαλείς για τα παιδιά, ποια παιχνίδια σε ποιες παιδικές χαρές χρίζουν συντήρησης ή επισκευής, ποια παιχνίδια επιβάλλεται να καταργηθούν ώστε να μην κινδυνέψουν τα παιδιά και σε ποιες παιδικές χαρές πρέπει να υπάρξουν συμπληρωματικές υποδομές για τη διευκόλυνση παιδιών και γονέων.

Έτσι, κινήθηκαν και όλες  οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι παιδικές χαρές να λάβουν την πιστοποίηση που απαιτείται από το νόμο.

Από τις αρχές Ιουνίου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας ξεκίνησε τμηματικά όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση, τη συντήρηση, τη βελτίωση ή την κατάργηση των παιχνιδιών από τις παιδικές χαρές και μέχρι το τέλος του έτους το έργο θα έχει ολοκληρωθεί παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν.

Επίσης, με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες τοποθέτησης όλων των παιδικών παιχνιδιών στο πρότυπο πάρκο ΑμΕΑ που θα λειτουργήσει στον περιβάλλοντα χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου της Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα Δήμογλου».