Με τον Τειρεσία απειλούνται αρκετές εταιρίες που ανέλαβαν έργα ΕΣΠΑ στους Δήμους για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμοδίου Υπουργείου σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη πως δεν υφίσταται κανένα ζήτημα διακοπής εργασιών στους Δήμους για έργα ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ο ίδιος ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης έρχεται να διαψεύσει την ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου και να επιβεβαιώσει τα όσα υποστηρίζει εδώ και μήνες ο κ. Χαρακίδης κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα έργα ΕΣΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λόγω της υποχρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-13 από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι εργοληπτικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών για το σύνολο σχεδόν των εκτελούμενων έργων των Δήμων.

Πολλές όμως εξ αυτών έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των αναληφθεισών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις, με αποτέλεσμα  λόγω της μη ύπαρξης  χρηματοδότησης,  οι επιταγές αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Άμεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η  ένταξη των εταιριών αυτών στο  Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) Τειρεσίας. Μάλιστα όπως επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή το φαινόμενο αυτό τείνει να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Για το θέμα αυτό κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Βουλή ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης ζητώντας να ενημερωθεί:

Για τα μέτρα που πρόκειται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία για τις εταιρίες εργολήπτριες έργων ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκησης που χωρίς δική τους υπαιτιότητα εντάσσονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ
Για το ύψος των πόρων που υπολείπονται ακόμη για την καταβολή των οφειλών της πολιτείας και πιο το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης τους
Για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση ώστε να μην βρεθούν οι Δήμοι στη θέση να επιστρέψουν κοινοτικούς πόρους;
Για το ύψος των επιβαρύνσεων των Δήμων και άλλων φορέων από αποζημιώσεις σε αιτήσεις διάλυσης συμβάσεων έργων ΕΣΠΑ της προηγουμένης περιόδου
Για το αν υπάρχει κατάλογος έργων που δεν θα ολοκληρωθούν και πως προβλέπεται να αντιμετωπιστεί όπως επίσης και αν εκπονείται  νέος κατάλογος απένταξης έργων;