Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καβάλα τα Θεοφάνια (6/1) ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. 

 

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη (6/1): 

 

α) «Απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από την 07:00 ώρα και μέχρι την λήξη των εκδηλώσεων των ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ, επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, στη δεξιά πλευρά οδοστρώματος (παραλιακή ζώνη) με κατεύθυνση πορείας οχημάτων προς την οδό Κουντουριώτου, από το σημείο έναντι Ξενοδοχείου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» και έως το σημείο έναντι Κ.Υ.Ε «ΑΠΙΚΟ».

 

β) Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Ερυθρού Σταυρού (εκατέρωθεν), κατά τη διάρκεια διέλευσης της Ιερής Πομπής και σύμφωνα με τις υποδείξεις που θα δίδονται από τους αρμόδιους βαθμοφόρους Υπηρεσίας μας.

 

2. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007 και το Ν.4313/2014(ΦΕΚ 261Α ́/2014)».

 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΡΥΖΑΣ Β. Αθανάσιος