Μέχρι το τέλος Μαρτίου παρατείνονται τα κυκλοφοριακά μέτρα στον κόμβο της οδού Εγνατία στον κόμβο των Άσπρων Χωμάτων στο ύψος του νέου λιμανιού για την κατασκευή των διοδίων. 

 

Συγκεκριμένα από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας αποφασίστηκαν τα εξής: 

 

Α΄Φάση κατασκευής πλευρικών διοδίων.

 

Παράταση ισχύος μέχρι 31-03-2022 της απόφασης που αφορά την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στον Α/Κ Άσπρων Χωμάτων της Εγνατίας Οδού, προκειμένου διευκολυνθούν οι εργασίες της Α΄Φάσης κατασκευής πλευρικών διοδίων.

 

- Ο πλήρης αποκλεισμό των δύο εισόδων της οδού Εγνατία (προς Θεσσαλονίκη και Ξάνθη)

- Ο μερικός αποκλεισμό της εξόδου της Οδού Εγνατία για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Ξάνθη και επιθυμούν να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο.

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών:

 

α) τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς Ξάνθη θα εισέρχονται στην Εγνατία οδό μέσω του Α/Κ Αγίου Σίλα ή του κλάδου σύνδεσης μετά την Άσπρη Άμμο.

 

β) τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς Θεσσαλονίκη κάτω των 5 τόνων θα εισέρχονται στην Εγνατία οδό μέσω των Α/Κ Αγίου Σίλα ή Α/Κ Πέρνης, κατά περίπτωση, ενώ τα οχήματα άνω των 5 τόνων θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο υποχρεωτικά μόνο μέσω του Α/Κ Πέρνης.

 

Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

 

Επίσης αποφασίστηκαν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, για την κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων

 

 Παράταση ισχύος μέχρι 31-03-2022 της απόφασης, που αφορά την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας από τη χ/θ 479+048 έως την χ/θ 479+550, για εργασίες αμφίπλευρης διαπλάτυνσης του υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου και την κατασκευή εφτά (7) νησίδων, μεταλλικού στεγάστρου, κτιρίου διοίκησης και λοιπών βοηθητικών χώρων και ενημέρωσης ελεύθερης διέλευσης.

 

-Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, με την χρήση της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας (ταχεία) ανά κατεύθυνση κίνησης, η οποία θα έχει πλάτος 3,75 μέτρα.

 

-Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.