Σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε το απόγευμα της Κυριακής 12 Δεκέμβρη 2021, στο «Ρέμα Παλαιάς Καβάλας», στην ανάντη πλευρά του παλαιού νερόμυλου, διέρχονται από την συγκεκριμένη αυτή θέση, αυτήν την εποχή, (μετά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και γενικότερης κακοκαιρίας), περίπου 122.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως (m3/day), (για την ακρίβεια 131.833,419 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή με αναγωγή, 48.119.198,110 κυβικά μέτρα νερού ετησίως (m3/year) («Εικόνες 1.1 και 1.2»).

 

Η μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής του νερού, πραγματοποιήθηκε από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε επίσης το απόγευμα, του Σαββάτου 17 Αυγούστου 2013 [Εικόνα 2], στην ίδια, περίπου, θέση, (αυτήν την φορά μετά την διάρκεια έντονου καλοκαιρινού καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), αυτός βρέθηκε ίσος με περίπου 758,000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως (m3/day), (για την ακρίβεια 757,73 κυβικά μέτρα ημερησίως), 276.570,72 κυβικά μέτρα νερού ετησίως (m3/year).

 

Δηλαδή, (μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ίσο με επτά χρόνια και τρεις μήνες), υπήρξε μία διαφοροποίηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού (μεταξύ χειμερινών συνθηκών πλημμύρας και θερινών συνθηκών ξηρασίας), στο «Ρέμα Παλαιάς Καβάλας», όπου ο ρυθμός διερχόμενης παροχής νερού σε χειμερινές συνθήκες πλημμύρας είναι περίπου 174 (για την ακρίβεια 173,98), φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο σε θερινές συνθήκες ξηρασίας, (υπό την επίδραση της συγκεκριμένης κακοκαιρίας).

 

Οι παραπάνω μετρήσεις παροχών νερού αποτελούν μέρος μίας σειράς μετρήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο στο συγκεκριμένο ρέμα, όσο και στα υπόλοιπα ποτάμια, ρέματα και φράγματα του Νομού Καβάλας, όσο συχνότερα είναι δυνατόν, αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο, (απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

 

Το σύνολο των μετρήσεων, ενδεχόμενα θα χρησιμοποιηθούν, από τις αρμόδιες αρχές, μελλοντικά και θα βοηθήσουν για τις μελέτες υδραυλικών έργων στον Νομό Καβάλας και αφιερώνονται στους κατοίκους του.