Επιβολή διοικητικού προστίμου, στον Δήμο Καβάλας για ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Κωτσάλου, επιβλήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Αντωνιάδη.  

 

Πιο συγκεκριμένα ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας αποφάσισε «Την επιβολή στον Δήμο Καβάλας διοικητικού πρόστιμου των επτά χιλιάδων ευρω σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 4014/2011 (τροποποίηση του άρθρο 30 του Ν 1650), διότι προέβει σε ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων κατά παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 4819 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) χωρίς καμία αδειοδότηση.

 

Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ.1560903001) και 50% υπέρ της Π.Ε. Καβάλας (κωδ.64135). Κατά της Απόφασης Επιβολής Προστίμου επιτρέπεται προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της παρούσας στον παραβάτη, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.1 του Ν.3900/10.