Επιμένει το Σωματείο Εργαζομένων της Καβάλα Oil με νέα αίτηση προς την Energean να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητά μέχρι την Κυριακή 28/11 ενόψει της συνάντησης για τη διαβούλευση περί διαθεσιμότητας μέρους προσωπικού.

 

«Συνεχίζετε να χρονοτριβείτε και μάλιστα πλέον απειλώντας ευθέως και προσωπικά εμάς. Σας δηλώνουμε λοιπόν γι ακόμη μία φορά ότι οι εκφοβισμοί, οι απειλές και οι ψευδείς ισχυρισμοί, που εμπεριέχονται στην τελευταία επιστολή σας, δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτά. Δεν πτοούμαστε, καθώς οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις στις οποίες έχουμε προβεί, είναι όχι μόνον καθόλα νόμιμες αλλά και επιβαλλόμενες απέναντι στη δική σας εγκληματική συμπεριφορά» λέει μεταξύ άλλων το Σωματείο

 

Αναλυτικά η Απάντηση – Πρόσκληση και αίτηση χορήγησης στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Σωματείο Εργαζομένων: 

 

"Της πρωτοβάθμιας επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. – το Βαρέλι», η οποία εδρεύει στην Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΠΡΟΣ 

 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Energean Oil & Gas ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 32, με ΑΦΜ 998380652, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

Σε απάντηση της από 25-11-2021 επιστολή σας, επαγόμεθα τα ακόλουθα:

 

Σε αντίθεση με τη δική μας διάθεση και βούληση να οδηγηθούμε σε διαβούλευση και σε ενδεχόμενη εξεύρεση κοινής λύσης και συμφωνίας μεταξύ μας, η δική σας συμπεριφορά έως και σήμερα αποδεικνύει ότι επιδιώκετε το ακριβώς αντίθετο. 

 

Συνεχίζετε να χρονοτριβείτε και μάλιστα πλέον απειλώντας ευθέως και προσωπικά εμάς.

 

Σας δηλώνουμε λοιπόν γι ακόμη μία φορά ότι οι εκφοβισμοί, οι απειλές και οι ψευδείς ισχυρισμοί, που εμπεριέχονται στην τελευταία επιστολή σας, δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτά. Δεν πτοούμαστε, καθώς οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις στις οποίες έχουμε προβεί, είναι όχι μόνον καθόλα νόμιμες αλλά και επιβαλλόμενες απέναντι στη δική σας εγκληματική συμπεριφορά.

 

Η περιφρούρηση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, την οποία εσείς αποκαλείται δήθεν κατάληψη για επικοινωνιακούς καθαρά λόγους, ήταν το έσχατο για εμάς μέσο για να διασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία τους και να αποτραπεί τυχόν ατύχημα, που θα είχε τραγικές συνέπειες τόσο για εμάς όσο και για την ευρύτερη περιοχή, στόχος ο οποίος έως και σήμερα έχει επιτευχθεί.

 

Γνωρίζετε πολύ καλά άλλωστε ότι η αποτυχία να επιλύσουμε τη συλλογική εργασιακή διαφορά μας, κάτι το οποίο αποτελούσε και αποτελεί επιτακτική ανάγκη, οφείλεται αποκλειστικά στην δική σας επιλογή να αρνηθείτε την διενέργεια ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και στην στρεψόδικη και κακόπιστη συμπεριφορά σας. Αντιθέτως οι δικές μας έννομες συνδικαλιστικές δράσεις μοναδικό σκοπό είχαν και έχουν τη διαφύλαξη των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων από τις δικές σας μονομερείς, παράνομες και βλαπτικές ενέργειες εναντίον τους. 

 

Μάλιστα ουδέποτε ενεργήσαμε κατά των συμφερόντων της εταιρίας παρά το ότι οι δικές σας ενέργειες θίγουν με άμεσο, ορατό και σαφή τρόπο τους όρους εργασίας μας.

 

Συγκεκριμένα από 3/8/2021, το εργοστάσιο τέθηκε σε καθεστώς περιφρούρησης ασφαλούς λειτουργίας από δική σας υπαιτιότητα, λόγω των εγκληματικών εντολών της διοίκησής σας (Mark Rayfield, Αφένδρα Παύλου και Τσέτογλου Βασίλειου) και από τότε ενώ παρήγαγε κανονικά, έγινε η ετήσια συντήρηση και πραγματοποιήθηκε η φόρτωση, ενώ εν συνεχεία ξεκίνησε κανονικά η επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων. Μάλιστα σήμερα πάρθηκε και εστάλη δείγμα στο Λονδίνο για να ολοκληρωθεί η πώληση του πετρελαίου.

 

Και μόνο αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες εργασίες και αφού εξαντλήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι σωματικά και ψυχικά από τα συνεχόμενα δωδεκάωρα, αποφασίσατε να μας επιτεθείτε, να μας συκοφαντήσετε, να μας αποκαλέσετε κοινούς εγκληματίες του ποινικού δικαίου, καταθέτοντας σωρεία μηνύσεων εναντίον μας και το βασικότερο να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την ίδια την σωματική μας ακεραιότητα με την βίαιη και χωρίς προειδοποίηση διακοπή της παροχής φυσικού αερίου.

 

Σε κάθε περίπτωση εμείς και πάλι, ενεργώντας σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σας δηλώνουμε ότι ειλικρινά επιθυμούμε να προσέλθουμε στην διαβούλευση την Δευτέρα 29/11/2021 στον τόπο και κατά τον χρόνο που ορίσατε και σας καλούμε και με την παρούσα να μας προσκομίσετε απαραίτητα και εγκαίρως, ήτοι έως και την Κυριακή 29/11/2021 τουλάχιστον

 

α) αναλυτικότερο και πιο συγκεκριμένο σχέδιο διαθεσιμοτήτων, με τα στοιχεία των εργαζομένων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε επί αυτού και να μπορέσουμε να κάνουμε παρατηρήσεις και ενδεχομένως αντιπροτάσεις

 

β) οικονομικά - λογιστικά έγγραφα, που να αποδεικνύουν  ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων το 2021 (με τιμή πάνω από 80$ το βαρέλι) αναγκάζεστε να προβείτε στο δυσμενές για τους εργαζόμενους καθεστώς της διαθεσιμότητας, αντί να ξεκινήσετε άμεσα την παραγωγική διαδικασία, η οποία σταμάτησε με δική σας αποκλειστικά απόφαση. 

 

Όσον αφορά:

 

α)την μελέτη λειτουργίας των εγκαταστάσεων της εταιρείας (DNV) από την οποία προκύπτει το σχέδιο αναδιάρθρωσης

 

β) την συμφωνία πώλησης αργού πετρελαίου με την BP 

 

γ) αναλυτική κατάσταση προσωπικού με αναλυτικό ανά εργαζόμενο κόστος κατ’ έτος για την τελευταία 10ετία, τα οποία δεν μας αποστείλατε, επικαλούμενοι ρήτρες εμπιστευτικότητας σας δηλώνουμε ότι θεωρούμε χρήσιμα τα ανωτέρω στοιχεία για την διεξαγωγή της διαβούλευσης και ότι θα σεβαστούμε τις ρήτρες, όπως σας έχουμε βεβαιώσει και στο παρελθόν.

 

Επιφυλασσόμεθα όμως, σε περίπτωση που δεν μας τα προσκομίσετε έως την Κυριακή, να επαναφέρουμε το αίτημα μας κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, εφόσον προκύψει αναγκαιότητα για την συνέχιση της και την εξεύρεση λύσης.

 

Τέλος όσον αφορά την ευθεία απειλή σας για προσφυγή στην δικαιοσύνη, λόγω της αναφοράς μας σε παραποιημένα στοιχεία σας δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι  εμμένουμε και εξακολουθούμε να επικαλούμαστε ότι κάποια από τα στοιχεία που μας δώσατε είναι παραποιημένα και μπορούμε να το αποδείξουμε ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης ανά πάσα στιγμή, εφόσον κληθούμε.

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η αντιπροσωπία μας θα φέρει όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Και με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας

 

Σας καλούμε να μας προσκομίσετε μέχρι την Κυριακή 28-11-2021 και ώρα 12:00 μ.μ. τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα και να προσέλθετε στην διαδικασία των διαβουλεύσεων καλόπιστα και με μοναδικό σκοπό την εξεύρεση λύσης προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές –δυσάρεστες για όλους μας– καταστάσεις.

 

Καβάλα, 26/11/ 2021

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μ. Κελαϊδάκης                                          Στ. Τσάγκας