Συνεδριάζει την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ.] και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής: 

►Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
►Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
►Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.
►Εξέταση αιτήματος συλλόγου γονέων & κηδεμόνων 25ου Δημοτικού Σχολείου.
►Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις -Εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
►Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις – Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους».
►Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
►Έγκριση της 10/2021 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».