Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 4 ατόμων στο ΕΚΑΒ Καβάλας διάρκειας 24 μηνών ενέκρινε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την απόφαση, πιθανή ημερομηνία πρόσληψής τους ορίζεται η 01/12/2021. 

 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι θέσεις 

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 άτομα 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 άτομο 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 άτομο