Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα ισχύουν τα μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό στο ύψους του λιμανιού «Φίλιππος Β’», για να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την κατασκευή του σταθμού διοδίων.

 

Η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας: 

 

"Απόφασίζουμε την παράταση ισχύος μέχρι 21-12-2021 της με α/α «5» απόφασής μας, που αφορά την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας από τη χ/θ 479+048 έως την χ/θ 479+550, που αφορούν σε εργασίες αμφίπλευρης διαπλάτυνσης του υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου και την κατασκευή εφτά (7) νησίδων, μεταλλικού στεγάστρου, κτιρίου διοίκησης και λοιπών βοηθητικών χώρων και ενημέρωσης ελεύθερης διέλευσης.

 

-Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, με την χρήση της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας (ταχεία) ανά κατεύθυνση κίνησης, η οποία θα έχει πλάτος 3,75 μέτρα.

 

-Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.

 

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

 

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά την οριστική λειτουργία των διοδίων, με την έκδοση της απαραίτητης Κ.Υ.Α.

 

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.