Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση διότι, μετά την συνάντησή μου με τον Υποδιοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης η οποία συνέβη στις 28.5.2015, λήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις μου, που αφορούσαν καλύψεις θέσεων Αγροτικών Ιατρών Νικήσιανης και Ελαιοχωρίου καθώς και θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Τοπικό ιατρείο Παραλίας Ορφυνίου  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δ/ντριας του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης (12.6.2015), οι ελλείψεις  έχουν  τακτοποιηθεί και ουδεμία έλλειψη θα παρατηρείται απο  εδώ και πέρα στις προαναφερόμενες θέσεις.

Η προσπάθειά μου για την επίλυση των προβλημάτων της Π.Ε  Καβάλας παραμένει  να είναι συνεχής.

 

Καβάλα   15.6.2015

Γιάννης Πασχαλίδης

Πρώην Βουλευτής Ν.Καβάλας