"Στις 31 Αυγούστου έγινε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη ανοιχτή ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας σε ασθενή 48 ετών με 90% απόφραξη καρωτίδας από τον αγγειοχειρουργό κύριο Μασκανάκη, όπως περιγράφει ο υποδιοικητής του νοσοκομείου Καβάλας, Αχιλλέας Γερόπουλος

 

«Σημαντική εξέλιξη για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας καθώς αυτά τα περιστατικά αντιμετωπίζονταν σε θεραπευτήρια εκτός νομού», τονίζει ο κ. Γερόπουλος.