Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Αυγούστου στη 1:00 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Στα ημερησίας διάταξης θέματα και το αίτημα που έχει υποβάλλει ο επικεφαλής της παράταξης «Περιφερειακή Σύνθεση» Χριστόδουλος Τοψίδης για την ατελή διέλευση από τον σταθμό πλευρικών διοδίων στην Ηρακλείτσα για τους κατοίκους των Π.Ε. Καβάλας και Δράμας.

 

Συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν και αφορούν στο Νομό Καβάλας είναι τα εξής: 

 

Αίτημα υιοθέτησης ψηφίσματος για την ατελή διέλευση από τον σταθμό πλευρικών διοδίων στην Ηρακλείτσα για τους κατοίκους των Π.Ε. Καβάλας και Δράμας.
 

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

 

Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς που αφορά τη χρηματική δωρεά της εταιρείας με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG», και το διακριτικό τίτλο «TAP AG», έως -κατ’ ανώτατο όριο- 90.000,00€ προς την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο Άρδευσης στα Τενάγη των Φιλίππων Καβάλας βάσει του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας κ. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη.

 

Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 82.785,25τ.μ. της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.» στη θέση «Στεγνό» Μακρυχωρίου του Δ. Νέστου Π. Ε. Καβάλας.

 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το νέο ξενοδοχείο 157 κλινών της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΕΠΕ» εντός οικοπέδου 26.556,86τ.μ. στην περιοχή Παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.

 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων της εταιρείας «ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ ΜΙΚΕ» στην περιοχή Χρυσοχωρίου του Δ. Νέστου της Π. Ε. Καβάλας.

 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.