Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Καβάλας που διεκδικούν δεδουλευμένα πολλών μηνών ύψους 400.000€, ανακοίνωσαν ότι… ανέβαλαν για τις αρχές Αυγούστου την επίσχεση εργασίας που είχαν ανακοινώσει, αποδεχόμενοι σχετική δέσμευση για αποπληρωμή τους εντός διμήνου…

 

Λένε στην ανακοίνωσή τους:

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ 65000 ΤΗΛ.:2513501772 FAX:2510835311

 

ΚΑΒΑΛΑ:12-6-15

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2836

 

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Την Τετάρτη 27-5-15  γνωστοποιήσαμε εξωδίκως στον Διοικητή του Γεν.Νοσοκομείου Καβάλας   ότι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ασκούμε το δικαίωμα της ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των δεδουλευμένων και ληξιπρόθεσμων αποδοχών μας που ανέρχονται στο ποσό των 400.000 ευρώ και αφορούν τους μήνες Νοέμβριο2012, Ιούνιο2014, Νοέμβριο2014, Δεκέμβριο2014, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2015.

 

Την Πέμπτη 11-6-15 λάβαμε το υπ’αριθμ.8111/10-6-15 έγγραφο του Διοικητή του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας με το οποίο μας διαβεβαιώνει ότι οι μεν δεδουλευμένες αποδοχές μας προηγουμένων ετών θα καταβληθούν έως το τέλος του Ιουνίου οι δε οφειλές του 2015 στο τέλος του Ιουλίου, σύμφωνα και με τις διαδικασίες της ΕΑΠ.

 

Μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ  γνωστοποιήσαμε στη Διοίκηση  πως δεχόμαστε την διαβεβαίωσή του για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων, δεδουλευμένων αποδοχών μας, αναστέλλουμε την ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την Δευτέρα 3-8-15 στην οποία θα προχωρήσουμε χωρίς άλλη ενημέρωση στην περίπτωση της μη καταβολής των δεδουλευμένων μας.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                    

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ