Απάντηση έλαβε ο Δ. Εμμανουηλίδης σε σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, την οποία συνυπέγραψαν και οι  Η. Ιωαννίδης και Α. Τσανάκα, σχετικά με τις δικαστικές διώξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας εναντίον ασφαλισμένων για την επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων. Στην ερώτηση είχε τονιστεί ότι από λάθος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο είχε χορηγήσει τα σχετικά επιδόματα, επιβαρύνονται σήμερα χιλιάδες ασφαλισμένοι οι οποίοι προ ετών αιτήθηκαν και έλαβαν με νόμιμο τρόπο οικογενειακό επίδομα. Ο αρμόδιος υπουργός ερωτήθηκε για τις ενέργειες του, ώστε αφενός να βρεθεί εξωδικαστική λύση στο πρόβλημα, αφετέρου να διευκολυνθούν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν ευθύνονται για την παράτυπη καταβολή των επιδομάτων από μεριάς του ΙΚΑ.

 

Στην απάντηση του ο Αν. Υπουργός Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, Δ. Στρατούλης αναγνώρισε τη σοβαρότητα του προβλήματος, δεσμευόμενος να εξετάσει την τροποποίηση των διατάξεων και της πρακτικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, όσον αφορά τον χρόνο παραγραφής και τους τόκους. Ταυτόχρονα όμως, αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ιδρύματος να διεκδικήσει την έντοκη καταβολή των εν λόγω επιδομάτων, από τη στιγμή που υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας η οποία δικαιώνει το Ίδρυμα. Αντίστοιχα βέβαια, αναγνωρίζει και το δικαίωμα ατομικής ή ομαδικής προσφυγής των ενδιαφερομένων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Καβάλας, προκειμένου να κριθεί σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απάντηση, σύμφωνα με στοιχεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας, από το 2003 έως το 2006 κατατέθηκαν στο Υποκατάστημα 1073 αιτήσεις συνταξιούχων για τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη τους λόγω οικογενειακών βαρών. Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν με αποφάσεις του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκαταστήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του Υποκαταστήματος, η οποία δεχόμενη των ενστάσεων τους αποφάνθηκε ότι έπρεπε να τους χορηγηθεί η εν λόγω προσαύξηση. Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Καβάλας όμως προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της ΤΔΕ. Ταυτόχρονα, όπως όφειλε από το Νόμο, υλοποίησε την εν λόγω απόφαση, χορηγώντας την επίδικη παροχή, με την υποχρέωση των συνταξιούχων να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση δεσμευόμενοι ότι θα επιστρέψουν εντόκως τα ποσά του επιδόματος σε περίπτωση ενδεχόμενης ακύρωσης της απόφασης της Τ.Δ.Ε. από το Πρωτοδικείο. Έπειτα λοιπόν από ακυρωτική απόφαση του Πρωτοδικείου Καβάλας, ο διοικητής του Υποκαταστήματος δικαιούται να ανακαλέσει αναδρομικά τη χορήγηση των επιδομάτων. Αντίστοιχα βέβαια, οι συνταξιούχοι (ή οι απόγονοι τους) έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Καβάλας, προκειμένου να κριθεί σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας η απόφαση του Πρωτοδικείου. Το ζήτημα, όπως ενημερώνει ο Υπουργός δεν είναι τοπικό, αλλά κατά τη δεκαετία του 2000 χιλιάδες συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα άσκησαν αγωγές κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε κατά των αποφάσεων των τοπικών διευθυντών, είτε κατά των δικαστικών αποφάσεων.

 

Σε σχέση με την παραπάνω απάντηση ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης δήλωσε ότι η υλοποίηση της απόφασης του Πρωτοδικείου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι σε συνάρτηση με τις δραματικές περικοπές των συντάξεών τους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην εξοντωτική γι’ αυτούς απαίτηση.  Επομένως, αναμένει από τον Αν. Υπουργό, ο οποίος έχει αποδείξει την ευαισθησία του σε κοινωνικά θέματα, να λάβει άμεσα μια πολιτική απόφαση με την οποία δεν θα επωμίζεται ο πολίτης τις αστοχίες των δημοσίων υπηρεσιών.