Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί το κύριο εργαλείο για την παραπέρα ανάπτυξη της Θάσου, αφού δίνει κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλ. τη δημιουργία δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, διαμορφώνοντας πρόταση ανάπτυξης που δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους και διαχειρίζεται συνετά το χώρο, τον ιδιαίτερο φυσικό πόρο του νησιού μας.

 

Ειδικότερα, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, τις επεκτάσεις σχεδίων ή τις νέες αναπτύξεις, την οριοθέτηση των οικισμών, κ.ά.. Αντίθετα, στις περιοχές όπου δεν υπάρχει ΓΠΣ, καθυστερούν οι επενδύσεις, παρεμποδίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις των οικισμών, δυσχεραίνεται η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα και υποθάλπεται η αυθαίρετη δόμηση. 

 

Στην περίπτωση της Θάσου με πολλές εκκρεμείς πράξεις εφαρμογής και επεκτάσεις σχεδίου, όπως Ποτού,  Κοινύρων και Σκάλας Πρίνου, το ζήτημα καθίσταται αναγκαίο αλλά και επείγον.

 

Η προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου διαμόρφωσε μια μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Θάσου, την οποία το καλοκαίρι του 2018 απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Α.Μ.-Θ. για έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις, πριν αποσταλεί για έγκριση και εφαρμογή στο αρμόδιο υπουργείο.

 

Να σημειωθεί εδώ ότι το Χωροταξικό της Περιφέρειας Α.Μ-Θ. έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, επηρεάζει άμεσα το ΓΠΣ Θάσου, ενώ παράλληλα η νομοθεσία συνεχώς αλλάζει στο θέμα αυτό, με συνέπεια το προτεινόμενο ΓΠΣ από την προηγούμενη Διοίκηση να υπάρχει το ενδεχόμενο να χρήζει προσεκτικής επανεξέτασης ή και τυχόν αναθεώρησης.

 

Η νέα Διοίκηση του Δήμου Θάσου, αν και έχει διανύσει δυο χρόνια θητείας, δεν έχει ακόμα ασχοληθεί σοβαρά μ’ αυτό το ουσιώδες ζήτημα για το νησί μας και τους κατοίκους του.

 

Η Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί θέτει τα εξής ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή:

 

1. Προτίθεται άμεσα να επανεξετάσει τη μελέτη του προτεινόμενου ΓΠΣ Θάσου για τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις;

 

2. Σ’ αυτή τη διαδικασία θα ζητήσει τη συνδρομή του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και άλλων ειδικών φορέων;

 

3. Θα φροντίσει για την ολοκλήρωση όλων εκείνων των ενεργειών ούτως ώστε η Θάσος να αποκτήσει σύντομα ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που θα την οδηγήσει τα επόμενα χρόνια τόσο στη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και στην προστασία του περιβάλλοντός της;

 

Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θεοδωρίδης Δημήτριος

Παπαγεωργίου Ιωάννης