Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας, Γιάννης Πασχαλίδης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων» ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής ανέφερε ότι το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μία ακόμη υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη  για  ανάκαμψη της χώρας και  ανάπτυξη της οικονομίας μέσω επενδύσεων, φέρνοντας προς ψήφιση το νομοσχέδιο που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη.  

 

Προχωρώντας σε ανάλυση των επιμέρους άρθρων, ο Γιάννης Πασχαλίδης ανέφερε ότι το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις με τις οποίες κυρώνεται η Σύμβαση διανομής με το προσαρτώμενο σε αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής που υπογράφηκε στις 9/3/2021 στην Αθήνα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), ως εξ αδιαιρέτου συγκυριών των μεμονωμένων ακινήτων, με αποτέλεσμα κάθε συγκύριος να λάβει διαιρετά πλέον τμήματα γης, ενώ έκανε ειδική μνεία και στη σύσταση του δικαιώματος επιφάνειας εκ μέρους του δημοσίου προς το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. για χρονική διάρκεια 99 ετών, η οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. στην «Ελληνικό- Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου, ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε».

 

Ειδική αναφορά έγινε από το Βουλευτή στην τεράστια εμβέλεια που θα έχει η συγκεκριμένη επένδυση στην εν γένει ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι θα αγγίξει τα 8 δισ. Ευρώ, ενώ τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ κατά την εικοσιπενταετή  επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία),  αθροίζοντας  φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ, πέραν των 911,2 εκατ.ευρώ που θα εισπραχθούν από την αρχική σύμβαση παραχώρησης ολόκληρης της έκτασης. Αξίζει, άλλωστε, να σημειωθεί ότι θα δημιουργηθούν 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του.

 

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε: «Αποτελεί κοινή ευχή όλων μας ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας σειράς μεγαλόπνοων στρατηγικών επενδύσεων που θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια νέα εποχή τουριστικής, εμπορικής, οικονομικής και επιχειρηματικής άνθισης

 

(δελτίο Τύπου)