Σε μια ακόμα απευθείας ανάθεση, ύψους 250.480 ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας για την δημοσιότητα του κυβερνητικού προγράμματος παροχής tablets στους μαθητές. H απευθείας ανάθεση δεν αφορά καθαυτό το πρόγραμμα επιδότησης μαθητών για αγορά εξοπλισμού (voucher των 200 ευρώ), αλλά την επικοινωνιακή διαχείρισή του από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας!

 

Η νέα απευθείας ανάθεση γίνεται στην εταιρία INTRAWAY στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακή Μέριμνα» και περιλαμβάνει:

 

►την κατάρτιση πλάνου δημοσιότητας,

►την επικοινωνία-ενημέρωση των δικαιούχων με emails και sms,

►τη δημιουργία ιστοσελίδας πληροφόρησης,

►την ενημέρωση των επιχειρηματιών που θα προμηθεύσουν τον εξοπλισμό,

►τη δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης (help desk)

►τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για τη δράση.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως η απευθείας ανάθεση δε γίνεται από το υπουργείο Παιδείας αλλά από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ ΑΕ), την ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου που λειτουργεί ως επιτελικό όργανο υποστήριξης υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

 

Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται στον απόηχο των συνεχών απευθείας αναθέσεων που έχει υπογράψει η Νίκη Κεραμέως σε ιδιωτικές εταιρίες ώστε να μη συνδεθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας με μια ακόμη απευθείας ανάθεση αρκετών χιλιάδων ευρώ.

 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ΚτΠ ΑΕ αναφέρει ρητά πως:

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, ΣΑΕ 047 με κωδικό ενάριθμου 2020ΣΕ04700058 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4763 – ΦΕΚ Α 254/21-12-2020).

 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Παιδεία