Ο υποστράτηγος Γεώργιος Τριάντης από το ΓΕΣ αναλαμβάνει διοικητής στην 20η Τεθωρακισμένη Μεραρχία Καβάλας.

 

Η 20ή Τεθωρακισμένη Μεραρχία (XX ΤΘΜ «Μακεδονία») αποτελεί τη μόνη τεθωρακισμένη μεραρχία του Ελληνικού Στρατού.

 

Η έδρα της βρίσκεται στην Καβάλα. Ο σχηματισμός υπάγεται στο Δ΄ Σώμα Στρατού.

 

Στο μεταξύ, στην ΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, διοικητής αναλαμβάνει ο Υποστράτηγος Γεώργιος Χατζηγεωργίου, με καταγωγή από τον Θεολόγο Θάσου, μέχρι τώρα διοικητής της Σχολής Πεζικού στην Χαλκίδα.

 

Το βιογραφικό: 

 

O Υποστράτηγος Γεώργιος Χατζηγεωργίου γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1964. Με καταγωγή από το Θεολόγο Θάσου μεγάλωσε στην Αριδαία

 

και εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων απ’ όπου αποφοίτησε το 1987 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού.

 

Έχει υπηρετήσει ως Διμοιρίτης, Διοικητής Λόχου, Αξιωματικός Επιχειρήσεων και ΔΜ σε Μονάδες Πεζικού και Μηχανοκίνητου Πεζικού.

 

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενο σχολεία του Όπλου

 

Το 1999 τοποθετήθηκε Υποδιοικητής στο 516 Μ/ΚΤΠ.

 

Το 2001 - 2002 φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ) με την 58η σειρά. Με την αποφοίτησή του, τοποθετήθηκε ως Επιτελής ΔΜ στην

 

33η Μ/Κ ΤΑΞ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ» στο Πολύκαστρο και αμέσως μετά, 2006 -2008 διατέλεσε Διοικητής στο Τάγμα Υποστηρίξεως της ίδιας Ταξιαρχίας.

 

Το 2008 τοποθετήθηκε στο επιτελείο της ΕΛΔΥΚ/3/1.

 

Το 2010 τοποθετήθηκε Επιτελάρχης της 33ης Μ/Κ ΤΑΞ.

 

Το 2012 προάγεται σε Συνταγματάρχη.

 

Το 2012 - 2014 φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) με τη 3η ΔιΜα.

 

Το 2013 τοποθετήθηκε στη ΙΙ Μ/Κ Μεραρχία «ΕΛΑΣΣΩΝ» στην Έδεσσα.

 

Το 2015 τοποθετείται στο Δ΄ΣΣ ως επιτελής του Κέντρου Επιχειρήσεων και το 2016 τοποθετήθηκε Διοικητής της ΤΔ 21ου Μ/Κ ΣΠ «ΔΡΑΜΑ» στην Πλάτη.

 

Το 2017 προάγεται σε Ταξίαρχο και τοποθετείται Διοικητής στην 29η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» στην Κομοτηνή.

 

Το 2019 του ανατίθενται τα καθήκοντα του Υποδιοικητή της ΧΧης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

 

Το Μάρτιο του 2020 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε Διοικητής στη Σχολή Πεζικού.

 

Στον Υποστράτηγο Γεώργιο Χατζηγεωργίου, έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων, για το βαθμό και τα καθήκοντά του, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων.

 

*με πληροφορίες από το armyvoice, logospellas και το spz.army