Με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, τους βουλευτές, τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και τον δήμαρχο Θάσου, ο επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Θασιακή Κίνησης – Πάμε Μαζί» Δημήτρης Θεοδωρίδης, ζητά άμεση επαναφορά της γραμμής Πρίνου-Καβάλας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του νησιού.

 

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κ. Θεοδωρίδης: 

 

"Ο νόμος 2932/27-6-2001 για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές έτσι όπως τροποποιήθηκε και από το νόμο 4676/19-3-2020 για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των θαλάσσιων ενδομεταφορών αναφέρει τα εξής, στο Μέρος Πρώτο, Κεφ. Α΄, άρθρο δεύτερο:

 

Α) Παράγρ. 3: Το κράτος, οι οργανισμοί διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων και οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, μεριμνούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και οργάνωση των λιμένων, καθώς και για την εξασφάλιση υπό συνθήκες ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού της παροχής, ασφαλών, σταθερών, αξιόπιστων και ποιοτικών θαλάσσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, της προστασίας των συμφερόντων του επιβατικού κοινού, της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών, της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας. 

 

Β) Παράγρ. 6: Με απόφαση του υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., μπορεί να επιβάλλονται στους πλοιοκτήτες, που ενδιαφέρονται για τη δρομολόγηση πλοίου σε ορισμένη ή ορισμένες γραμμές, υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις επιβάλλονται για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος και περιλαμβάνουν, χωρίς να δημιουργούν διακρίσεις, όρους που αφορούν τους λιμένες, οι οποίοι επιβάλλεται να εξυπηρετούνται, την τακτική εξυπηρέτηση, τη συνέχεια, τη συχνότητα και ικανότητα παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, το ναύλο και τη στελέχωση των πλοίων. 

 

Δεν απαιτείται γνώμη του Σ.Α.Σ. για την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν επείγουσες κοινωνικές ανάγκες ή λόγοι εθνικής ασφάλειας και άμυνας. 

 

Γ) Στο Άρθρο τέταρτο, παράγρ. 4 για τη διαδικασία τακτικής δρομολόγησης σημειώνεται: Το Υπουργείο μπορεί να τροποποιήσει στο αναγκαίο μέτρο τη δήλωση (των Εταιριών) ως προς τα στοιχεία των δρομολογίων, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι η συχνότητα των δρομολογίων ή ο προγραμματισμένος χρόνος διακοπής των δρομολογίων δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών.

 

Η Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί σας απευθύνει τα εξής ερωτήματα:

 

1. Γιατί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δεν εφαρμόζει το νόμο 2932/27-6-2001 για την παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές και για την πορθμειακή γραμμή Πρίνου-Καβάλας;

 

2. Γιατί ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του τόπου, με τις ψήφους και του λαού της Θάσου, δεν πιέζετε προς την κατεύθυνση να λειτουργήσει άμεσα η γραμμή Πρίνου-Καβάλας με σταθερά δρομολόγια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών, χωρίς καμιά επιδότηση των Ναυτιλιακών Εταιριών;

 

Τέλος, σας καλεί να αποδείξετε ότι βάζετε πιο πάνω από τα συμφέροντα των Ναυτιλιακών Εταιριών την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και την προστασία των συμφερόντων του επιβατικού κοινού της Θάσου και της Καβάλας".