Σε αναστολή λειτουργίας βρίσκονται τμήματα σχολείων, αλλά και σχολικές μονάδες του νομού Καβάλας.

 

Αναλυτικά τα τμήματα, τα σχολεία σε Καβάλα – Θάσο και οι ημερομηνίες: 

 

- 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ3 Γενικής Παιδείας και Γ Ηλεκτρολογίας (μέχρι και 05/03/2021)

 

- 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β1 Γενικής Παιδείας και Β1 Θετικής Κατεύθυνσης (μέχρι και 04/03/2021)

 

- 7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 (μέχρι και 03/03/2021)

 

- 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ2 Κομμωτικής (μέχρι και 26/2/2021)

 

- 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β2 (μέχρι και 26/02/2021)

 

- ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 (μέχρι και 25/02/2021)

 

- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β4 (μέχρι και 25/02/2021)

 

- 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β2 Γενικής Παιδείας & Β Θετικής 2 (μέχρι και 26/02/2021)

 

- ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ2 (μέχρι και 25/02/2021)

 

- ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α3 (μέχρι και 24/02/2021)

 

- 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 (μέχρι και 24/02/2021)

 

- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας (μέχρι και 24/02/2021)

 

- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργείας σχολικής μονάδας (μέχρι 22/2) 

 

- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας (μέχρι 24/2) 

 

- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Ε1 (μέχρι και 3/3) 

 

- 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή έως (22/2)