Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτης (16/2) υπερψηφίσθηκε η πρόταση της Διοίκησης του Δήμου για την Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων - Συλλόγων της Θάσου με το ποσό των 500€.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποφασίσθηκε: 

 

Η έγκριση της επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων - Συλλόγων της Θάσου με το ποσό των 500€ για κάθε έναν από τους ανωτέρω φορείς.

 

Η επιχορήγηση θα αποδίδεται στους εκάστοτε ανωτέρω και μόνο ενδιαφερόμενους κατά περίπτωση μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου, η οποία εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησής του κάθε ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

 

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου εισηγείται την έγκριση ή μη της επιχορήγησης του κάθε ενδιαφερόμενου στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από έλεγχο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε: 

 

«Μετά από αρκετά έτη ο Δήμος Θάσου έχει την οικονομική δυνατότητα το τρέχον έτος να επιχορηγήσει Πολιτιστικούς Συλλόγους, Εκκλησιαστικές Ενορίες και Αθλητικά Σωματεία - Συλλόγους της Θάσου με τους νόμιμους όρους και προϋποθέσεις».