Τη μονομερή και αδικαιολόγητη, από τη μεριά της διοίκησης του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. διακοπή της πολυετούς συνεργασίας με το Δήμο Νέστου, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και τη συντήρηση πρασίνου για το λιμάνι της Κεραμωτής, φέρνει στο ελληνικό κοινοβούλιο η βουλεύτρια Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Τάνια Ελευθεριάδου. 

 

Όπως σημειώνει, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη μη εφαρμογή αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού, όπως αυτές ελήφθησαν ομοφώνως σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουλίου του 2020 και κυρώθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο τον περασμένο Νοέμβριο.

 

Μάλιστα, τονίζει το γεγονός της επί της ουσίας άρσης αναγκαιότητας του σκοπού των δύο συμβάσεων (έλλειψη προσωπικού και τεχνικών μέσων) με τη δημόσια παραδοχή του Οργανισμού για υλοποίηση των εργασιών με δικό του προσωπικό και ίδια μέσα. 

 

Η κ. Ελευθεριάδου ζητά από τον Υπουργό:

 

-να διευκρινίσει αν είναι σε γνώση του η μη εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΚ (από 1/1/2021),

 

- ποιο από τα μέλη της διοίκησης δεν υπογράφει την απόφαση του ίδιου του Υπουργείου, χωρίς να έχει παρθεί απόφαση ανάκλησης,

 

- αν, σε περίπτωση που εντοπιστεί παρατυπία ως προς την εφαρμογή αποφάσεων, προτίθεται να απομακρύνει το έμμισθο μέλος του Οργανισμού που προέβη σε παράβαση καθηκόντων,

 

-αν υπάρχει τόσο σοβαρή οικονομική δυσπραγία στον Οργανισμό ώστε να μην μπορεί να διαθέσει το ποσό των 39.000 ευρώ για ένα λιμάνι με πολύ μεγάλη επιβατική κίνηση, και, 

 

-να διευκρινίσει, με δεδομένο ότι ο ΟΛΚ δεν διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, με ποιο τρόπο γίνεται η αποκομιδή απορριμμάτων και που εναποτίθενται.

 

Η κ. Ελευθεριάδου σημειώνει ότι η μονομερής ακύρωση της πολυετούς συνεργασίας του ΟΛΚ με το Δήμο Νέστου έρχεται να προσβάλει την εξαιρετική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των φορέων που, παρά τις πιθανές παραλείψεις, τις ελλείψεις και τα λάθη, διατηρούν σε εξαιρετικό επίπεδο το λιμάνι της Κεραμωτής, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και τη συντήρηση πρασίνου.

 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, η βουλεύτρια θα επανέλθει με επίκαιρη ερώτηση, καθώς κρίνει ως εξαιρετικής σημασίας τόσο τον τρόπο ακύρωσης της απόφασης, όσο και τη βέλτιστη διαχείριση του λιμανιού. 

 

Ερώτηση της κ. Ελευθεριάδου προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 

Θέμα: Διακοπή συνεργασίας του Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε. με τον Δήμο Νέστου κατά παράβαση των αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού και των αποφάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Σε μονομερή και αναιτιολόγητη διακοπή της πολυετούς συνεργασίας με το Δήμο Νέστου προχώρησε η διοίκηση του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σχετικά με τη συντήρηση του πρασίνου και την αποκομιδή των απορριμμάτων από τη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Κεραμωτής. Πρόκειται για μία συνεργασία η οποία ξεκίνησε το 1998 και συνεχίστηκε μέχρι τις 31/12/2020. Η διακοπή της συνεργασίας ανακοινώθηκε από τον Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στις 5/1/2021, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενέργεια συνεννόησης με το Δήμο Νέστου. 

 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης 11 του ΟΛΚ Α.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου του 2020, και συγκεκριμένα των αποφάσεων 9 και 10 (ΑΔΑ: 6Τ4Θ469ΗΞ5-ΗΣΔ και ΑΔΑ: 6ΖΨ9469ΗΞ5-Σ04) το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε ομόφωνα να «εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης παρεχόμενων υπηρεσιών για την καθαριότητα της Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής, για ένα έτος, με την Αναπτυξιακή Νέστου, με αντάλλαγμα 19.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. γι’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης» και να «εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβαση, παρεχόμενων υπηρεσιών για την συντήρηση πρασίνου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κεραμωτής, για ένα έτος, με την Αναπτυξιακή Νέστου με αντάλλαγμα 19.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για όλη τη διάρκεια της σύμβασης». 

 

Μάλιστα, με αποφάσεις του Υπουργείου σας (ΑΔΑ: 9ΓΔΤ4653ΠΩ-ΑΖΥ και ΑΔΑ: ΩΖΔ04653ΠΩ-938) εγκρίνει τις δύο προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ. Στην απαντητική του ανακοίνωση ο ΟΛΚ αναφέρει ως ξεκάθαρο στόχο της μονομερούς μη ανανέωσης της συνεργασίας, κατά παράβαση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού, τη μείωση των εξόδων (39.000 ευρώ ετησίως), κάνοντας, μάλιστα λόγο για σπατάλη. Εξάλλου, στο ίδιο Δελτίο Τύπου, η διοίκηση του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. τονίζει ότι στο διάστημα από τη μη ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης (κατά παράβαση αποφάσεων ΔΣ και του Υπουργείο σας) για την καθαριότητα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Κεραμωτής ανέλαβαν υπάλληλοι του ΟΛΚ.

 

Όμως, σύμφωνα με τη σύμβαση που εγκρίνατε αναφέρεται (άρθρο 2) ότι «ο Κύριος του έργου (σ.σ. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.) δε διαθέτει απαραίτητο προσωπικό και τα τεχνικά μέσα προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασίας με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.!

 

Να σημειωθεί ότι οι χερσαίες ζώνες στις οποίες πραγματοποιούνται λιμενικές δραστηριότητες εποπτεύονται από το Υπουργείο σας. 

 

Επειδή, η διοίκηση του ΟΛΚ Α.Ε. ή το προεδρείο αυτής ή η διευθύνουσα σύμβουλος δεν εφαρμόζει, κατά παράβαση κάθε αρχής νομιμότητας, τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου σας.

 

Επειδή, η μη εφαρμογή αποφάσεων που φέρουν την υπογραφή σας υποτιμά τον ίδιο προσωπικά και το κύρος του Υπουργείου που διοικείτε. 

 

Επειδή, μέχρι σήμερα η πολυετής συνεργασία με το Δήμο Νέστου κρίνεται ως άψογη.

 

Επειδή, το λιμάνι της Κεραμωτής δέχεται μεγάλο όγκο επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

Επειδή, η στάση της διοίκησης του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή του προεδρείου του ή της διευθύνουσας συμβούλου είναι απαξιωτική για τους κατοίκους της Κεραμωτής.

 

Επειδή, ο πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού διορίστηκαν με πράξη του Υπουργείου σας και είναι έμμισθα μέλη.

 

Επειδή, η εργασία υπαλλήλων του ΟΛΚ Α.Ε. στον τομέα καθαριότητας και πρασίνου αντιβαίνει τον σκοπό των δυο προγραμματικών συμβάσεων.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  1. Είναι σε γνώση σας η μη εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και των δύο δικών σας εγκρίσεων; Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται τα όσα ομοφώνως αποφασίστηκαν; 
  2. Ποιο από τα μέλη της διοίκησης δεν υπογράφει τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και ακυρώνει μονομερώς τη συνεργασία με το Δήμο Νέστου; Υπάρχει ανάκληση απόφασης; Προβλέπεται ο πρόεδρος ή η διευθύνουσα σύμβουλος να ανακαλέσει μονομερώς την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού;
  3. Υπάρχει τόσο σοβαρή οικονομική δυσπραγία στον Οργανισμό ώστε να μην μπορεί να διαθέσει το ποσό των 39.000 ευρώ για ένα λιμάνι με πολύ μεγάλη επιβατική κίνηση;
  4. Προτίθεστε να εξετάσετε τις δημόσιες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος του μέλους που δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις ; 
  5. Θα προνοήσετε για τη συνέχιση της συνεργασίας με το Δήμο Νέστου;
  6. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε σε περίπτωση που εντοπίσετε παρατυπίες ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ και των δικών σας; Με δεδομένη τη έμμισθη σχέση εργασίας, προτίθεστε να ανακαλέσετε την απόφαση διορισμού του μέλους που ευθύνεται για τη μονομερή μη εφαρμογή των ομοφώνως αποφασισθέντων;
  7. Είναι εν γνώσει σας η «ακύρωση», επί της ουσίας, του σκοπού των δύο συμβάσεων με την δημόσια παραδοχή της εργασίας υπαλλήλων του ΟΛΚ ΑΕ για την καθαριότητα και τη συντήρηση πρασίνου στο λιμάνι της Κεραμωτής;
  8. Με δεδομένο ότι ο ΟΛΚ δεν διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, με ποιο τρόπο γίνεται η αποκομιδή απορριμμάτων και που εναποτίθενται;  

 

(δελτίο Τύπου)