Στις  15 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων για το Β’ και το Δ’ εξάμηνο κατάρτισης ειδικότητας Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας στο Δημόσιο ΙΕΚ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 

 

Το ΔΙΕΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιτυχώς έχουν ολοκληρώσει το Α ́ ή το Γ ́ εξάμηνο κατάρτισης σε αντίστοιχη ειδικότητα, να υποβάλλουν αίτηση για τη συνέχεια της κατάρτισης τους, στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. - Π.Γ.Ν.Α., καθημερινά από τις  08:30 π.μ.- 14:00 μ.μ.