Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης και οι ενδιαφερόμενοι - δικαιούχοι μπορούν να μπουν και να υποβάλλουν την αίτηση τους έως τις 11 Ιανουαρίου.

 

Μία διαφορά σε σχέση με την υποβολή αίτησης είναι ότι πρέπει ο καταναλωτής να μπει στο σύστημα του taxisnet στην ειδική εφαρμογή και να μπει ο αριθμός ibank. 

 

Άλλη μία διαφορά του φετινού επιδόματος σε σχέση με άλλες χρονιές είναι ότι δεν επιδοτείται μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά φυσικό αέριο και υγραέριο. Επίσης, όσοι κατοικούν σε συγκεκριμένες ορεινές περιοχές της χώρας έως 2.500 κατοίκους μπορούν να λάβουν επιδότηση για τη χρήση καυσόξυλων ή pellet εφόσον τηρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

 

Φέτος το επίδομα θέρμανσης θα κυμαίνεται από 80 έως και 650 ευρώ. Οι δικαιούχοι επιλέγουν τον οικισμό τους ανάμεσα σε περίπου 13.000 για τους οποίους έχει γίνει καταγραφή θερμοκρασιών, οι οποίες αποτελούν το “κλειδί” για τον υπολογισμό του επιδόματος.

 

Πιο συγκεκριμένα, θα επιλέξουν τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής της κύριας κατοικίας τους ο οποίος θα έχει έναν συντελεστή.  Βάσει αυτού θα καθορίζεται το τελικό ύψος της επιδότησης που θα δικαιούνται να λάβουν. Το ποσό θα γίνει γνωστό στους δικαιούχους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα για το ζήτημα αυτό αναμένεται να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση.

 

"Δυσκόλεψαν λίγο τα πράγματα για την υποβολή της αίτησης. Πρέπει να υπάρχει πλέον ο αριθμός ibank στον λογαριασμό του καταναλωτή στο taxisnet για να περάσει στην εφαρμογή. Επίσης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φανεί πόσα λίτρα μπορεί να επιδοτηθεί ο καταναλωτής και τι επίδομα θα πάρει. Θα το μάθει σε δεύτερο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το επίδομα. Ακόμα, η επιδότηση πετρελαίου σταματάει στις 28 Φεβρουαρίου, λέει στο KavalaNews.GR ο πρόεδρος βενζινοπωλών Καβάλας, Φώτης Πούλος.

 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

 

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως τις 11 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

 

Τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην αίτηση είναι :

 

- ο ΑΦΜ του αιτούντος-υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

 

- το ονοματεπώνυμό του,

 

- ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

 

- ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

 

- η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

 

- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

 

- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

 

- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

 

- το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης (κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης),

 

- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

 

Ο ενδιαφερόμενος πριν οριστικοποιήσει την αίτηση του, θα πρέπει να έχει δηλώσει τον αριθμό ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

 

Όσον αφορά τα άλλα είδη καύσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επίσης ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων που τιμολογήθηκαν από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο ΑΦΜ και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

 

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρείται, επιπρόσθετα και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

 

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 

 

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δεν αλλάζουν. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ως εξής:

 

- Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

 

- Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

 

- Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ που κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

 

Δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος φιλοξενούμενοι, όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα από 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία.

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι δικαιούχοι ως προς τις προθεσμίες υποβολής των αναγκαίων τιμολογίων.

 

 

Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

 

- έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

- έως τις 31 Μαρτίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός τους πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουάριου 2021 στην πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.