Μια σημαντική διεθνή διάκριση σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς για τον τομέα της ενέργειας πέτυχε η Energean. Η εταιρεία βραβεύθηκε για την καλύτερη Στρατηγική για την Ενεργειακή Μετάβαση για το 2020 (Transition Economist Strategy of the Year - Independent) από τον διεθνή οργανισμό Petroleum Economist.

 

Συγκεκριμένα, η υποψηφιότητα της Energean έλαβε το 44% των ψήφων σε ανοικτή διαδικτυακή ψηφοφορία που οργάνωσε ο Petroleum Economist. Είχε προηγηθεί η προεπιλογή της από την Επιτροπή Βραβείων του Οργανισμού, η οποία είχε κρίνει τις υποψηφιότητες με βάση μια σειρά κριτηρίων, όπως:

 

►Η στρατηγική μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

 

►Οι πρακτικές απεξάρτησης της υφιστάμενης παραγωγικής δραστηριότητας από τον άνθρακα και η επικέντρωση σε νέες δραστηριότητες χαμηλότερων ρύπων.

 

►Η δέσμευση των απαιτούμενων επενδυτικών κεφαλαίων από τα πρώτα στάδια υλοποίησης της στρατηγικής.

 

►Η ύπαρξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στη μείωση των ρύπων.

 

►Η διασφάλιση της διαφάνειας και της διευκόλυνσης της αποτίμησης από ανεξάρτητους ελεγκτές.

 

►Η διαδραμάτιση ενός ξεχωριστού ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Energean έχει πλέον επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στο φυσικό αέριο, ενώ υπήρξε διεθνώς η πρώτη ανεξάρτητη εταιρεία από τον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων που δεσμεύθηκε για συνολικά μηδενικούς ρύπους ως το 2050. Ήδη, η Energean έχει πετύχει να μειώσει κατά 45% τους εκπεμπόμενους ρύπους (Scope 1 και 2) σε σχέση με το έτος αναφοράς 2019, μέσω της συμφωνίας της με την ΔΕΗ για κάλυψη κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις του Πρίνου και οι χερσαίες εγκαταστάσεις της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα. 

 

Σημειώνεται ότι η Energean επελέγη από την αρμόδια Επιτροπή του Petroleum Economist ανάμεσα στις τρεις καλύτερες υποψηφιότητες (shortlist) και για το βραβείο για τη Συνεισφορά σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Petroleum Contribution to CSR), εξέλιξη που συνιστά μία ακόμη σημαντική διάκριση για την εταιρεία. 

δελτίο Τύπου