Η Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δίκτυο Κοινωνική Αλληλεγγύης και Αρωγής, το οποίο υπεγράφη στις 5 Μαΐου 2020, προχώρησε στην τοποθέτηση συστήματος ψύξης και θέρμανσης στο κτίριο στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λιμένος Καβάλας «Απόστολος Παύλος».

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΛΚ «τοποθετήθηκε ο λέβητας για το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, καθώς και κλιματιστικές μονάδες σε όλους τους χώρους, με αποτέλεσμα το κτίριο να είναι πλέον κατάλληλο προς άμεση χρήση. 

 

Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας αφενός για τον Οργανισμό και αφετέρου για όλη την πόλη της Καβάλας, καθώς ενισχύονται τα θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας του κεντρικού λιμανιού της πόλης».

δελτίο Τύπου